Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne pokračovanie

Rigorózne konanie sa uskutočňuje podľa všeobecných pokynov na začatie rigorózneho konania na PdF UK v Bratislave, ktoré je uvedené na webovej stránke fakulty.