Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

Oznam

Podávanie prihlášok na vzdelávacie aktivity celoživotného vzdelávania (kvalifikačné vzdelávanie, rozširujúce štúdium) je predĺžené do 24.8.2018

IBAN čislo účtu

 Císlo účtu 7000139899 / 8180           

 IBAN  SK338180 000000 7000139899

 


PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT  NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019