Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

Rozširujúce štúdium
Rigorózna skúška
Doplňujúce pedagogické štúdium - pripravujeme

Kontakt

Pedagogická fakulta UK

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59

813 34 Bratislava

 

PaedDr. Andrea Ďurčová, e-mail: durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9363, miestnosť č. R-120 

 

Mgr. Marcela Štefániková, e-mail: stefanikovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9451, miestnosť č. R-120 

 

Číslo účtu 7000139899/8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899

 

Úradné hodiny

Školský rokPočas prázdnin
Pondelok8,30 - 11,008,30 - 11,00
Utorok8,30 - 11,008,30 - 11,00
Streda13,00 - 14,00-
Štvrtok8,30 - 11,00-
Piatok--

 

 

Tlačivá

Žiadosť

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o opakovanie ročníka

Posudok konzultanta

Posudok oponenta

Výkaz odučených hodín pre doktorandovexterných učiteľov (vytlačený a podpísaný výkaz pošlite na Referát celoživotného vzdelávania)

Výkaz odučených hodín pre interných učiteľov (formulár sa posiela elektronicky)

Potvrdenie o vykonaní praxe