Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

IBAN čislo účtu

 Císlo účtu 7000139899 / 8180           

 IBAN  SK338180 000000 7000139899

 

Rozširujúce štúdium Učiteľstva anglického jazyka a literatúry a Učiteľstva slovenského jazyka a literatúry - termín podania prihlášok predĺžený do 31. augusta 2019 

Prihláška

 

NOVINKY !!!

           Termín podania prihlášky - do 10. júla 2019

           Prihláška

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ponuka doplňujúceho pedagogického štúdia

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Prihlášky posielajte na adresu: PdF UK, Račianska 59, 813 34  Bratislava

 

 
 

Prihlášky na štátne skúšky ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

Prihlášky posielajú študenti končiacich ročníkov v termíne:

1. - 30. marca príslušného akademického roka,

študenti PORADENSTVA 1. - 15. januára príslušného akademického roka

Prihláška na ŠS U-PMP (Bratislava)

Prihláška na ŠS U-PMP (Košice)

Prihláška na ŠS U-PMP (Žilina)

Prihláška na ŠS Vych-PMP (Bratislava)

Prihláška na ŠS Vych-PMP (Žilina)

Prihláška na ŠS U+Vych PPSN (Bratislava)

Prihláška na ŠS U+Vych PPSN (Žilina)

Prihláška na ŠS U-PSP

Prihláška na ŠS NKS

Prihláška na ŠS POR