Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

 

Rozhodnutie o realizácii vyučovania v rámci celoživotného vzdelávania dištančne / online od 15.10.2020 do odvolania a podrobnosti realizácie

12.10.2020 CŽV DIŠTANČNE    

12.10.2020 CŽV ONLINE PODROBNOSTI REALIZÁCIE

Odkaz na stiahnutie aplikácie MS Teams

Návod na pripojenie študentov mimo UK do MS Teams

 

Usmernenia k realizácii rigoróznych konaní počas pandémie COVID19

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Zdravotný dotazník a vyhlásenie

 

Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava

Císlo účtu 7000139899 / 8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899

PaedDr. Janette Vlčková                                  PaedDr. Andrea Ďurčová

e-mail:  vlckovafedu.uniba.sk                          e-mail:  durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9364                                       mobil: 0905 595 730  tel.: + 421 2 9015 9363  

PdF UK Račianska 59. m.č. 120                           PdF UK Račianska 59. m.č. 120

 

 

Úradné hodiny:  

 

  Úradné hodiny počas prázdnin: 

Pondelok           8.30 – 11.00

Pondelok     8.30 – 11.00           

Utorok               8.30 – 11.00

Utorok        8.30 – 11.00            

Streda               12.30 –14.00

 

Štvrtok               8.30 – 11.00

 

Piatok                   nestránkový deň

 

 

 

Aktuálne informácie Akademickej knižnice PdF UK

Ponuka doplňujúceho pedagogického štúdia na akademický rok 2020/21 sa aktualizuje.

Ponuka rozširujúcich štúdií (špeciálna pedagogika, primárna pedagogika, ďalšie aprobačné predmety) na akad. rok 2021/22  bude zverejnená v priebehu januára 2021