Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

IBAN čislo účtu

 

 

 

Císlo účtu 7000139899 / 8180           

IBAN  SK338180 000000 7000139899

 

Informačná ponuka vzdelávacích aktivít a štúdií na akad. rok 2020/2021 bude zverejnená v januári 2020

Vzdelávací program: MEDIÁTOR

Vzdelávací program: MEDIÁTOR

 Prihláška na vzdelávací program Mediátor

Prihlášky posielajte na adresu: PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava