Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky za štúdium

Bežný účet Pedagogickej fakulty UK:

 

číslo: SK928180 000000 7000083741
variabilný symbol:20112012 (mení sa každý AR podľa aktuálneho AR)
konštantný symbol:0308
správa pre prijímateľa: Meno, Priezvisko, skratka študijného programu


Výška školného a poplatkov na akademický rok 2022/2023

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2022/2023

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2021/2022

 

Výška školného a poplatkov na akademický rok 2021/2022