Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora a služby pre študentov


Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.
tel.: 02/9015 9128, e-mail: darina.tarcsiova(at)fedu.uniba.sk 

Študenti s telesným postihnutím:
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/9015 9121, e-mail: harcarikova(at)fedu.uniba.sk

Študenti so zrakovým postihnutím + fakultný koordinátor:
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
tel.: 02/9015 9123, e-mail: Jana.Lopuchova(at)fedu.uniba.sk

Študenti s poruchami učenia:
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/9015 9121, e-mail: harcarikova(at)fedu.uniba.sk