Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora a služby pre študentov


Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.

tel.: 02/9015 9128, e-mail: darina.tarcsiova(at)fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

tel.: 02/9015 9121, e-mail: harcarikova(at)fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

tel.: 02/9015 9123, e-mail: Jana.Lopuchova(at)fedu.uniba.sk

 

Študenti s poruchami učenia:

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

tel.: 02/9015 9110, e-mail: harvanova(at)fedu.uniba.sk