Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozdelenie podľa katedier

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK - prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.

Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier a objavia sa po kliknutí na príslušnú katedru:

Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky

Názov krajiny Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
Leipzig University D LEIPZIG01 Nemecko 2 Bc.
Ludwig Maximilian University of Munich D MUNCHEN01 Nemecko 1 Bc.
University of the National Education Commission PL KRAKOW05 Poľsko 2 Bc., Mgr.
University of Granada E GRANADA01 Španielsko 2 Bc.
Complutense University of Madrid E MADRID03 Španielsko 2 Bc., Mgr.
Maltepe University TR ISTANBU18 Turecko 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Masaryk University CZ BRNO05 Česká republika 1 Bc., Mgr., PhD.
University of Oulu SF OULU01 Fínsko 3 Bc., Mgr., PhD.
Daugavpils University LV DAUGAVP01 Lotyšsko 2 Bc., Mgr.

Katedra histórie a didaktiky dejepisu

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Masaryk University CZ BRNO05 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
Technical University of Liberec CZ LIBEREC01 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
Jagiellonian University PL KRAKOW01 Poľsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Primorska SI KOPER03 Slovinsko 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra umenia a kultúry - oddelenie hudobnej výchovy

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Ostrava CZ OSTRAVA02 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra liečebnej pedagogiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
Nordhausen University of Applied Sciences D NORDHAU01 Nemecko 1 Bc., Mgr.

Katedra logopédie

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Thomas More Mechelen-Antwerp University College B MECHELE14 Belgicko 4 Bc., Mgr.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of South Bohemia in České Budějovice CZ CESKE01 Česká republika 3 Bc., Mgr.
University of Bucharest RO BUCURES09 Rumunsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Catania I CATANIA01 Taliansko 3 Bc., Mgr.

Katedra pedagogiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 1 Bc., Mgr., PhD.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
Silesian University in Opava CZ OPAVA01 Česká republika 3 Bc.
University of Silesia in Katowice PL KATOWIC01 Poľsko 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 4 Bc., Mgr., PhD.
Masaryk University CZ BRNO05 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 4 Bc., Mgr., PhD.
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce PL SIEDLCE01 Poľsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Algarve P FARO02 Portugalsko 2 Bc., Mgr.
Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig A SALZBUR03 Rakúsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 Slovinsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of A Coruña E LA-CORU01 Španielsko 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Granada (Campus Melilla) E GRANADA01 Španielsko 4 Bc.

Katedra psychologie a patopsychologie

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Ostrava CZ OSTRAVA02 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
University of South Bohemia in České Budějovice CZ CESKE01 Česká republika 3 Bc., Mgr.

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
University of South Bohemia in České Budějovice CZ CESKE01 Česká republika 1 Bc., Mgr.
University of Clermont Auvergne F CLERMON48 Francúzsko 2 Bc., Mgr.
University of Lille F LILLE103 Francúzsko 2 Bc., Mgr.
Eotvos Lorand University HU BUDAPES01 Maďarsko 1 Bc., Mgr., PhD.
University of Porto P PORTO02 Portugalsko 1 Bc.
University of Bucharest RO BUCURES09 Rumunsko 1 Bc., Mgr., PhD.
Complutense University of Madrid E MADRID03 Španielsko 1 Bc., Mgr.
University of Almeria E ALMERIA01 Španielsko 4 Bc.
University of Huelva E HUELVA01 Španielsko 1 Bc.
University of Valladolid E VALLADO01 Španielsko 2 Bc.
Sapienza University of Rome I ROME01 Taliansko 2 Bc.
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "CIELS" I PADOVA05 Taliansko 4 Bc., Mgr.
University of Granada E GRANADA01 Španielsko 2 Bc.
University of Granada (Campus Melilla) E GRANADA01 Španielsko 1 Bc.

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Masaryk University CZ BRNO05 Česká republika 1 Bc., Mgr., PhD.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Hradec Králové CZ HRADEC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.

Katedra sociálnej práce

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
College of Polytechnics Jihlava CZ JIHLAVA02 Česká republika 2 Bc.
University of Hradec Králové CZ HRADEC01 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of Ostrava CZ OSTRAVA02 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of South Bohemia in České Budějovice CZ CESKE01 Česká republika 2 Bc., Mgr.
Diaconia University of Applied Sciences SF HELSINK19 Fínsko 2 Bc., Mgr.
Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 Litva 2 Bc., Mgr.
Mykolas Romeris University LT VILNIUS06 Litva 2 Bc., Mgr., PhD.
Miguel Torga Institute P COIMBRA05 Portugalsko 2 Bc., Mgr.
University of Gothenburg S GOTEBOR01 Švédsko 2 Bc., Mgr.
Pedagogical University of Cracow PL KRAKOW05 Poľsko 2 Bc., Mgr.

Katedra špeciálnej pedagogiky

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Jan Amos Komensky University Prague CZ PRAHA21 Česká republika 4 Bc., Mgr., PhD.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
University of South Bohemia in České Budějovice CZ CESKE01 Česká republika 2 Bc., Mgr.
University of Jyväskylä SF JYVASKY01 Fínsko 4 Bc., Mgr., PhD.
Eotvos Lorand University HU BUDAPES01 Maďarsko 3 Bc., Mgr.
Humboldt-Universität zu Berlin D BERLIN13 Nemecko 4 Bc., Mgr.
TU Dortmund University D DORTMUN01  Nemecko 2 Bc., Mgr.
Jagiellonian University PL KRAKOW01 Poľsko 3 Bc., Mgr.
University of the National Education Commission PL KRAKOW05 Poľsko 2 Bc., Mgr.
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 5 Bc., Mgr., PhD.

Katedra umenia a kultúry - oddelenie výtvarnej výchovy

Názov univerzity Erasmus kód Krajina Poč. vysiel. študentov Stupne štúdia
Charles University in Prague CZ PRAHA07 Česká republika 1 Bc., Mgr.
Masaryk University CZ BRNO05 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem CZ USTINAD01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Hradec Králové CZ HRADEC01 Česká republika 2 Bc., Mgr., PhD.
University of Ostrava CZ OSTRAVA02 Česká republika 3 Bc., Mgr., PhD.
University of the Arts Poznań PL POZNAN12 Poľsko 2 Bc., Mgr.