Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozdelenie podľa katedier

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK - prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.

Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier a objavia sa po kliknutí na príslušnú katedru:

Katedra anglického jazyka a literatúry

Česká republika

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Nemecko

LEIPZIG UNIVERSITY 

Erasmus kód: D LEIPZIG01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSITY OF MUNICH 

Erasmus kód: D MUNCHEN01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1


Poľsko

PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW

Erasmus kód: PL KRAKOW05

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Španielsko

UNIVERSITY OF GRANADA 

Erasmus kód: E GRANADA01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID

Erasmus kód: E MADRID03

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Turecko

MALTEPE UNIVERSITY

Erasmus kód: TR ISTANBU18

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

CANIK BASARI UNIVERSITY 

Erasmus kód: TR SAMSUN02

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

ISTANBUL SABAHATTIM ZAID UNIVERSITY 

Erasmus kód: TR ISTANBU41

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Phd.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Česká republika

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4


Litva

VILNIUS UNIVERSITY 

Erasmus kód: LT VILNIUS01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Portugalsko

UNIVERSITY OF AVEIRO 

Erasmus kód: P AVEIRO01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Rakúsko

UNIVERSITY OF EDUCATION SALZBURG STEFAN ZWEIG

Erasmus kód: A SALZBUR03

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra etickej a občianskej výchovy

Česká republika

MASARYK UNIVERSITY BRNO

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0312 Political Science and Civics

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2


Fínsko

UNIVERSITY OF OULU

Erasmus kód: SF OULU01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Lotyšsko

DAUGAVPILS UNIVERSITY 

Erasmus kód: LV DAUGAVP01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Poľsko

JAGELLONSKÁ UNIVERZITA V KRAKOVE

Erasmus kód: PL KRAKOW01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Katedra histórie

Česká republika

TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC

Erasmus kód: CZ LIBEREC01

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

MASARYK UNIVERSITY 

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Francúzsko

UNIVERSITY OF PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

Erasmus kód: F PARIS001

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Poľsko

JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW

Erasmus kód: PL KRAKOW01

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Slovinsko

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Erasmus kód: SI KOPER03

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra hudobnej výchovy

Česká republika

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0215 Musicology

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 3

UNIVERSITY OF OSTRAVA

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Kód predmetu: 0215 Music and Performing Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0215 Music

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Rakúsko

UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS

Erasmus kód: A WIEN08

Kód predmetu: 0215 Music and Performing Arts

Trvanie zmluvy: 2016/2017

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1

Katedra liečebnej pedagogiky

Česká republika

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 1

Nemecko

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORDHAUSEN

Erasmus kód: D NORDHAU01

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra logopédie

Česká republika

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0313/0110 Psychology/Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110/0915 Education/Therapy and Rehabilitation (Speech Therapy)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Belgicko

Thomas More Mechelen-Antwerp University College

Erasmus kód: B MECHELE14

Kód predmetu: 0915 Therapy and Rehabilitation (Speech Therapy)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Poľsko

University of Silesia in Katowice

Erasmus kód: PL KATOWIC01

Kód predmetu: 0915 Therapy and Rehabilitation (Speech Therapy)

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Česká republika

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Nemecko

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

Erasmus kód: D BERLIN13

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Rumunsko

UNIVERSITY OF BUCHAREST

Erasmus kód: RO BUCURES09

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Slovinsko

UNIVERSITY OF MARIBOR

Erasmus kód: SI MARIBOR01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Taliansko

UNIVERSITY OF CATANIA

Erasmus kód: I CATANIA01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Česká republika

UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ

Erasmus kód: CZ HRADEC01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA

Erasmus kód: CZ OPAVA01

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF PARDUBICE

Erasmus kód: CZ PARDUB01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PALESTRA, Ltd.

Erasmus kód: CZ PRAHA24

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Počet učiteľov: 1


Nemecko

FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY OF JENA

Erasmus kód: D JENA01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Poľsko

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE

Erasmus kód: PL KATOWIC01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

THE CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY WARSAW

Erasmus kód: PL WARSAW08

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Rakúsko

UNIVERSITY OF VIENNA

Erasmus kód: A WIEN01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Bulharsko

ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY OF SOFIA

Erasmus kód: BG SOFIA06

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Česká republika

MASARYK UNIVERSITY

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC

Erasmus kód: CZ LIBEREC01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4

TOMÁŠ BAŤA UNIVERSITY IN ZLÍN

Erasmus kód: CZ ZLIN01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


Holandsko

NHL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Erasmus kód: NL LEEWAR01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Maďarsko

UNIVERSITY OF WEST HUNGARY

Erasmus kód: HU SOPRON01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Poľsko

SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES

Erasmus kód: PL SIEDLCE01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY

Erasmus kód: PL BYDGOSZ01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Portugalsko

UNIVERSITY OF ALGARVE

Erasmus kód: P FARO02

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF AVEIRO

Erasmus kód: P AVEIRO01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Rakúsko

UNIVERSITY OF EDUCATION SALZBURG STEFAN ZWEIG

Erasmus kód: A SALZBUR03

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Slovinsko

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Erasmus kód: SI LJUBLJA01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Španielsko

UNIVERSITY OF GRANADA (CAMPUS MELILLA)

Erasmus kód: E GRANADA01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF A CORUŃA

Erasmus kód: E LA-CORU01

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

CAMILO JOSÉ CELA UNIVERSITY

Erasmus kód: E MADRID33

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra psychológie a patopsychológie

Česká republika

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0110 Education, 0313 Psychology

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0313/0110 Psychology/Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4

UNIVERSITY IN OSTRAVA

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Kód predmetu: 0313/0110 Psychology/Education

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2

Katedra románskych jazykov a literatúr

Belgicko

UNIVERSITY OF LIEGE

Erasmus kód: B LIEGE01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Česká republika

Masaryk University Brno

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2018/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition (iba učiteľská mobilita)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1

Palacký University Olomouc

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition (French)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Francúzsko

UNIVERSITY OF CLERMONT AUVERGNE

Erasmus kód: F CLERMON48

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF LILLE

Erasmus kód: F LILLE103

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1

MONTPELLIER 2 UNIVERSITY

Erasmus kód: F MONTPEL02

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

NEW SORBONNE UNIVERSITY PARIS 3

Erasmus kód: F PARIS003

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF THE FRENCH WEST INDIES AND GUIANA

Erasmus kód: F POINT-P05

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF STRASBOURG

Erasmus kód: F STRASSBO48

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Grécko

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Erasmus kód: G THESSAL01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2


Maďarsko

EOTVOS LORAND UNIVERSITY 

Erasmus kód: HU BUDAPES01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY

Erasmus kód: HU BUDAPES12

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Portugalsko

UNIVERSITY OF PORTO

Erasmus kód: P PORTO02

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1


Rumunsko

UNIVERSITY OF BUCHAREST

Erasmus kód: RO BUCURES09

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 3


Španielsko

UNIVERSITY OF ALMERIA

Erasmus kód: E ALMERIA01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF GRANADA (CAMPUS GRANADA)

Erasmus kód: E GRANADA01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF GRANADA (CAMPUS MELILLA)

Erasmus kód: E GRANADA01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4

UNIVERSITY OF HUELVA

Erasmus kód: E HUELVA01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID

Erasmus kód: E MADRID03

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF VALLADOLID

Erasmus kód: E VALLADO01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Taliansko

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS

Erasmus kód: I PADOVA05

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 6

Počet učiteľov: 1

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME

Erasmus kód: I ROME01

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Česká republika

MASARYK UNIVERSITY BRNO

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ

Erasmus kód: CZ HRADEC01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Katedra sociálnej práce

Česká republika

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Teologická fakulta

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Zdravotně sociální fakulta

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0920 Welfare

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ

Erasmus kód: CZ HRADEC01

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4

COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA

Erasmus kód: CZ JIHLAVA02

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF OSTRAVA

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0923 Social Work 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Fínsko

DIACONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Erasmus kód: SF HELSINK19

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Litva

LITHUANIAN UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES

Erasmus kód: LT VILNIUS04

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY 

Erasmus kód: LT VILNIUS06

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Portugalsko

INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

Erasmus kód: P COIMBRA05

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Švédsko

UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Erasmus kód: S GOTEBOR01

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra špeciálnej pedagogiky

Česká republika

UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ

Erasmus kód: CZ HRADEC01

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF OSTRAVA

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Kód predmetu: 0110 Education (Special)  

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Erasmus kód: CZ CESKE01

Kód predmetu: 0110 Education (Special)  

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Arts, Institute of Languages and Deaf Communication)

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Education, Department of Pedagogy)

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Education, Department of Special Education)

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

JÁN AMOS KOMENSKÝ UNIVERSITY

Erasmus kód: CZ PRAHA21

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

MASARYK UNIVERSITY

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Fínsko

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Erasmus kód: SF JYVASKY01

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Maďarsko

Eotvos Loránd University

Erasmus kód: HU BUDAPES01

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Nemecko

LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSITY OF MUNICH 

Erasmus kód: D MUNCHEN01

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

HUMBOLDT UNIVERSITY IN BERLIN

Erasmus kód: D BERLIN13

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


Poľsko

JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW

Erasmus kód: PL KRAKOW01

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW

Erasmus kód: PL KRAKOW05

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF RZESZOW

Erasmus kód: PL RZESZOW02

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Katedra výtvarnej výchovy

Česká republika

MASARYK UNIVERSITY BRNO

Erasmus kód: CZ BRNO05

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Kód predmetu: 0213 Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF OSTRAVA

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Kód predmetu: 0110/0213 Education/Art and Design

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Kód predmetu: 0213 Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2

UNIVERSITY OF J. E. PURKYNĚ IN ÚSTÍ NAD LABEM

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Poľsko

UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN

Erasmus kód: PL POZNAN12

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1