Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozdelenie podľa krajín

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK - prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.

Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier a objavia sa po kliknutí na krajinu:

Belgicko

University of Liege

Erasmus kód: B LIEGE01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Thomas More Mechelen-Antwerp University College

Erasmus kód: B MECHELE14

Katedra logopédie

Kód predmetu: 0915 Therapy and Rehabilitation (Speech Therapy)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Bulharsko

St. Kliment Ohridski University of Sofia

Erasmus kód: BG SOFIA06

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Česká republika

Masaryk University Brno

Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra etickej a občianskej výchovy

Kód predmetu: 0312 Political Science and Civics

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2018/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021 

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021 

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ BRNO05

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021 

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


University of South Bohemia in České Budějovice

Erasmus kód: CZ CESKE01 (Teologická fakulta)

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ CESKE01 (Zdravotně sociální fakulta)

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0920 Welfare

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ CESKE01 

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ CESKE01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition (iba učiteľská mobilita)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1


Erasmus kód: CZ CESKE01

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ CESKE01

Katedra psychológie a patopsychológie

Kód predmetu: 0110 Education, 0313 Psychology

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2


University of Hradec Králové

Erasmus kód: CZ HRADEC01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ HRADEC01

Katedra špeciálnej pedagogiky 

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ HRADEC01

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1


Erasmus kód: CZ HRADEC01

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


College of Polytechnics Jihlava

Erasmus kód: CZ JIHLAVA02

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Technical University of Liberec

Erasmus kód: CZ LIBEREC01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ LIBEREC01

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Palacký University Olomouc

Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition (French)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0213 Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra hudobnej výchovy

Kód predmetu: 0215 Musicology

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra liečebnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: CZ OLOMOUC01

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4 


Silesian University in Opava

Erasmus kód: CZ OPAVA01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


University of Ostrava

Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work and Counselling

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0110/0213 Education/Art and Design

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)  

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Katedra hudobnej výchovy

Kód predmetu: 0215 Music and Performing Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Katedra psychológie a patopsychológie

Kód predmetu: 0313/0110 Psychology/Education

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 2


University of Pardubice

Erasmus kód: CZ PARDUB01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1


Charles University in Prague

Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra psychológie a patopsychológie - Katedra logopédie

Kód predmetu: 0313/0110 Psychology/Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0213 Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Arts, Institute of Languages and Deaf Communication)

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Education, Department of Pedagogy)

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ PRAHA07 (Faculty of Education, Department of Special Education)

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ PRAHA07

Katedra liečebnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 1


Ján Amos Komenský University

Erasmus kód: CZ PRAHA21

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem

Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra hudobnej výchovy

Kód predmetu: 0215 Music

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: CZ USTINAD01

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Tomáš Baťa University in Zlín

Erasmus kód: CZ ZLIN01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 4


College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd.

Erasmus kód: CZ PRAHA24

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Počet učiteľov: 1


Fínsko

Diaconia University of Applied Sciences

Erasmus kód: SF HELSINK19

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Jyväskylä

Erasmus kód: SF JYVASKY01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special) 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Oulu

Erasmus kód: SF OULU01

Katedra etickej a občianskej výchovy

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

Francúzsko

University of Clermont Auvergne

Erasmus kód: F CLERMON48

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Lille

Erasmus kód: F LILLE103

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1


Montpellier 2 University

Erasmus kód: F MONTPEL02

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


University of Paris 1 Panthéon Sorbonne

Erasmus kód: F PARIS001

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


New Sorbonne University Paris 3

Erasmus kód: F PARIS003

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


University of the French West Indies and Guiana

Erasmus kód: F POINT-P05

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Strasbourg

Erasmus kód: F STRASSBO48

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Grécko

Aristotle University of Thessaloniki

Erasmus kód: G THESSAL01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 2

Holandsko

NHL University of Applied Sciences

Erasmus kód: NL LEEWAR01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Litva

Vilnius University 

Erasmus kód: LT VILNIUS01

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Lithuanian University of Social Sciences

Erasmus kód: LT VILNIUS04

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


Mykolas Romeris University 

Erasmus kód: LT VILNIUS06

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Lotyšsko

Daugavpils University 

Erasmus kód: LV DAUGAVP01

Katedra etickej a občianskej výchovy

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Maďarsko

Eotvos Loránd University 

Erasmus kód: HU BUDAPES01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: HU BUDAPES01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Pázmány Péter Catholic University

Erasmus kód: HU BUDAPES12

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


University of West Hungary

Erasmus kód: HU SOPRON01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Nemecko

Humboldt University of Berlin

Erasmus kód: D BERLIN13

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


Friedrich Schiller University of Jena

Erasmus kód: D JENA01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Leipzig University 

Erasmus kód: D LEIPZIG01

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Ludwig Maximilian University of Munich 

Erasmus kód: D MUNCHEN01

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: D MUNCHEN01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Applied Sciences Nordhausen

Erasmus kód: D NORDHAU01

Katedra liečebnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Therapeutic) 

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Poľsko

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY

Erasmus kód: PL BYDGOSZ01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Silesia in Katowice

Erasmus kód: PL KATOWIC01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: PL KATOWIC01

Katedra logopédie

Kód predmetu: 0915 Therapy and Rehabilitation (Speech Therapy)

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Jagiellonian University in Kraków

Erasmus kód: PL KRAKOW01

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: PL KRAKOW01

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: PL KRAKOW01

Katedra etickej a občianskej výchovy

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2017/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Pedagogical University of Cracow

Erasmus kód: PL KRAKOW05

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: PL KRAKOW05

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Arts in Poznan

Erasmus kód: PL POZNAN12

Katedra výtvarnej výchovy

Kód predmetu: 0213 Fine Arts

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


University of Rzeszow

Erasmus kód: PL RZESZOW02

Katedra špeciálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Special)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Erasmus kód: PL SIEDLCE01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


The Christian Theological Academy Warsaw

Erasmus kód: PL WARSAW08

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education 

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2

Portugalsko

University of Aveiro

Erasmus kód: P AVEIRO01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: P AVEIRO01

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3


Instituto Superior Miguel Torga

Erasmus kód: P COIMBRA05

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Algarve

Erasmus kód: P FARO02

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Porto

Erasmus kód: P PORTO02

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 1

Počet učiteľov: 1

Rakúsko

University of Education Salzburg Stefan Zweig

Erasmus kód: A SALZBUR03

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Erasmus kód: A SALZBUR03

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2019/2020 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Vienna

Erasmus kód: A WIEN01

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


University of Music and Performing Arts

Erasmus kód: A WIEN08

Katedra hudobnej výchovy

Kód predmetu: 0215 Music and Performing Arts

Trvanie zmluvy: 2016/2017

Len mobilita učiteľov, počet učiteľov: 1

Rumunsko

University of Bucharest

Erasmus kód: RO BUCURES09

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2015/2016 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 3


Erasmus kód: RO BUCURES09

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 3

Slovinsko

University of Primorska

Erasmus kód: SI KOPER03

Katedra histórie

Kód predmetu: 0222 History

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Ljubljana

Erasmus kód: SI LJUBLJA01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Maribor

Erasmus kód: SI MARIBOR01

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Španielsko

University of Almeria

Erasmus kód: E ALMERIA01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 1


University of Granada (Campus Granada)

Erasmus kód: E GRANADA01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


University of Granada (Campus Melilla)

Erasmus kód: E GRANADA01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 4

Počet učiteľov: 4


University of Granada 

Erasmus kód: E GRANADA01

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0110 Education

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


University of Granada (Campus Melilla)

Erasmus kód: E GRANADA01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2016/2017 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Huelva

Erasmus kód: E HUELVA01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


University of A Coruńa

Erasmus kód: E LA-CORU01

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


Complutense University of Madrid

Erasmus kód: E MADRID03

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Erasmus kód: E MADRID03

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Camilo José Cela University

Erasmus kód: E MADRID33

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2


University of Valladolid

Erasmus kód: E VALLADO01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Švédsko

University of Gothenburg

Erasmus kód: S GOTEBOR01

Katedra sociálnej práce

Kód predmetu: 0923 Social Work

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2019/2020

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 2

Taliansko

University of Catania

Erasmus kód: I CATANIA01

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 3

Počet učiteľov: 2


Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS

Erasmus kód: I PADOVA05

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 6

Počet učiteľov: 1


Sapienza University of Rome

Erasmus kód: I ROME01

Katedra románskych jazykov a literatúr

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1

Turecko

Maltepe University

Erasmus kód: TR ISTANBU18

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Canik Basari University 

Erasmus kód: TR SAMSUN02

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2014/2015 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1


Istanbul Sabahattin Zaim University 

Erasmus kód: TR ISTANBU41

Katedra anglického jazyka a literatúry

Kód predmetu: 0231 Language Acquisition

Trvanie zmluvy: 2018/2019 - 2020/2021

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Počet študentov: 2

Počet učiteľov: 1