Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

3. medzinárodná konferencia doktorandov

Už v poradí 3. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 7. júna 2017 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka mali aj tento rok možnosť diskutovať o výsledkoch svojej vedeckovýskumnej činnosti.

 

Pozvánka

Online prihláška

Program (6. 6. 2017)

Kniha abstraktov

Ako nás nájdete

 

Dôležité termíny:

10. 4. 2017 - vyplnenie prihlášky

25 . 4. 2017 - vyjadrenie o prijatí príspevku

7. 6. 2017 - konferencia

31. 7. 2017 - odovzdanie príspevku do zborníka

 

Príspevky z konferencie budú uverejnené v zahraničnom zborníku s vročením 2017. V zborníku je možné publikovať aj bez účasti na konferencii.

Edičné normy

Edičné normy (predloha)

 

Kontakt: konferencieufs(at)fedu.uniba.sk

Fotogaléria

prof. Vajičková otvára konferenciu
prof. Vajičková predstavuje zborníky
Prezentácia
Prezentácia
Diskusia
Prezentácia
Účastníci