Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2. medzinárodná konferencia doktorandov

2. medzinárodná konferencia sa uskutočnila 15. júna 2016 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka mali aj tento rok možnosť diskutovať o výsledkoch svojej vedeckovýskumnej činnosti.


Pozvánka

Prihláška

 

Kontakt: konferencieufs(at)fedu.uniba.sk

 
Termíny:

15.4.2016 - doručenie prihlášky

30.4.2016 - vyjadrenie o prijatí príspevku

15.6.2016 - Konferencia

15.7.2016 - zaslanie príspevkov do zborníka


Program konferencie (aktualizovaná verzia 13.06.2016)

Edičné normy

 

 

 

Fotogaléria: Jazykoveda

Dr. Gergel
Mgr. Demovičová
Náhľad do publika
Mgr. Jurečková
Náhľad do publika
Ing. Mgr. Jurišová
Diskusia: prof. Ďurčo, doc. Bírová
Mgr. Dolinay
Mgr. Mátiová
Ukončenie konferencie: prof. Vajičková

Fotogaléria: Didaktika

Otvorenie sekcie: doc. Lenčová
Mgr. Borovská
Mgr. Kotlebová
Mgr. Kloučková
Mgr. Forsthuber
Mgr. Čipkár

Fotogaléria: Literatúra

Otvorenie sekcie: Dr. Faithová
Mgr. Čaputová
Mgr. Biznárová
Publikum
prof. Vajičková
Mgr. Parížeková
Mgr. Boboková
Spoločná fotka účastníkov sekcie