Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Miroslava REPISKÁ, PhD.

Curriculum vitae

Vzdelanie

2006 - 2015

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Bakalársky študijný program: Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo výtvarného umenia (2009)

Magisterský študijný program: Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo výtvarného umenia (2011)

Doktorandský študijný program: Didaktika výtvarného umenia (2015)

Názov diplomovej práce: Športové podujatie (zaoberá sa dizajnom a jeho praktickým využitím v propagačných materiáloch)

Katedra výtvarnej výchovy, Ústav umelecko-edukačných štúdií / Doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.


Názov dizertačnej práce: Kniha pre deti ako médium a jej výtvarný rozmer.
Katedra výtvarnej výchovy, Ústav umelecko-edukačných štúdií / 
Katedra výtvarnej výchovy, Ústav umelecko-edukačných štúdií / Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 

Zoznam publikačnej činnosti

REPISKÁ, Miroslava. 2010. Civilizačné choroby - človek uväznený vo vlastnom tele. In ŠUPŠÁKOVÁ, Božena : Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie. Bratislava : Dolis, 2010. s. 208 - 249. ISBN 978-80-970419-0-8.

AED : The medium of collage / Repiská Miroslava, Kostrub Dušan (Recenzent), Mistrík Erich (Recenzent), 2013. Spôsob prístupu: virvar.sk/media/CE2013.pdf. In: Creative education [elektronický zdroj]. - Zohor : Virvar, 2013. - ISBN 978-80-89693-00-9. - S. 22-39 [online].

BDF : Funkcie a význam ilustrácie učebníc v edukačnom procese / Repiská Miroslava, 2014. In: Naša škola. - ISSN 1335-2733. - Roč. 17, č. 5-6 (2013/14), s. 6-15. 

BEF: História vzniku detskej literatúry = The history of children´s literature / Repiská Miroslava, Kostrub Dušan (Recenzent), Mistrík Erich (Recenzent), 2013. Spôsob prístupu: www.kreativnevzdelavanie.sk/media/KV2013.pdf. In: Kreatívne vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Zohor : Virvar, 2013. - ISBN 978-80-970513-5-8. - S. 548-557 [online].

AFD : Osobitosti typografických prvkov v detskom veku = Specificities of typographical elements in childhood / Repiská Miroslava, Kostrub Dušan (Recenzent), Mistrík Erich (Recenzent), 2014. - Spôsob prístupu: www.kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA- AE_2014.pdf. In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - Zohor : Virvar, 2014. - ISBN 978-80-89693-03-0. - S. 129-131 [online].

FAI: Kreatívne vzdelávanie [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z konferencie CREA-AE 2013 / Valachová Daniela (Zostavovateľ), Pavlikánová Martina (Zostavovateľ), Repiská Miroslava (Zostavovateľ), Kostrub Dušan (Recenzent), Mistrík Erich (Recenzent). - 1. vyd. - Zohor : Virvar, 2013. - 661 s. [online]. - ISBN 978-80-970513-5-8. Spôsob prístupu: www.kreativnevzdelavanie.sk/media/KV2013.pdf