Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD.

Curriculum vitae

e-mail: bergerxenia(at)gmail.com


Curriculum vitae

 

Dátum narodenia: 13.7.1977

Miesto narodenia: Bratislava

Národnosť: slovenská

Stav: vydatá

 

Vzdelanie:

2015 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, habilitačné konanie, titl. „Docent“

2006 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, diplom a titul „Artis doctor“

2004-2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - interné doktorandské štúdium

2001-1995 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Katedra maľby a iných médii/

2001 - diplom a titul „Magister umenia“

2000 - štátna skúška z pedagogiky a metodiky – (VŠVU, pedagogické minimum)

2000 - semestrálny študijný pobyt – Akademia Sztuk Pieknych, Krakov, Poľsko

1999 - diplom a titul „Bakalár umenia“

1995-1991 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava /keramika, textil/

 

Prax:

od 2004 - doteraz - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - docentka, predtým odborná asistentka /Katedra reštaurovania, vedúca Ateliéru maliarskej prípravy reštaurátorov/

2012 – 2013 - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta - odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/ 

2004 – 2010 - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta - odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/

2006- krátkodobý  prednáškový pobyt - Aristotle University of Thessaloniki, Grécko

2001 – 2004 - Vysoká škola výtvarných umení - pedagogická činnosť v rámci interného doktorandského štúdia /Katedra reštaurovania/

od 1998 – kontinuálna výstavná, umelecká a publikačná činnosť

 

Znalosť cudzích jazykov:

- anglický jazyk - aktívne

- nemecký jazyk - pasívne /maturitná skúška/

- poľský jazyk - aktívne

Publikačná a umelecká činnosť

 

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (VÝBER):

 

2006
DAI
Dizertačná práca: „Videnie a farba v dejinách maliarstva“ , VŠVU, Voľné umenie,2006

2008

Xénia Bergerová /autorský katalóg, 20 strán/, text: prof.Ľ. Hološka, X. Bergerová, vydalo: OIB of the European Commision, Brussel, 2008

 

2010

Xénia Bergerová /autorský katalóg, 24 strán/, autor textu: X. Lettrichová, vydal: Klub Polski-Bratislava, ISBN: 978-80-970535-0-7, 2010

 

2013

Xénia Bergerová /autorský katalóg, 20 strán/, text: X. Lettrichová, vydala: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, ISBN: 978-80-971105-6-7, 2013

 

2013

AAB Malý príbeh farby (monografia)

Bergerová, X., 2013. Malý príbeh farby /monografická publikácia: 3AH, 2 farebné reprodukcie na obálke, recenzenti: prof. Ľ. Hološka, Mgr. X. Lettrichová/, vydalo: RECO s.r.o., Senica, ISBN: 978-80-89462-08-7, 2013

 

2013

AFD Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2013

Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. 661 s. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz príspevku:
Bergerová, X. 2013. Otázky a otázniky nad fundamentálnou prípravou v oblasti vizuálneho umenia (s.77-82). In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. ISBN 978-80-970513-5-8.
Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Link zborník Kreatívne vzdelávanie: http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/KV2013.pdf
Link monografiu Creative Education:
http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/CE2013.pdf

 

2014

AFD Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2014

Bergerová, X. 2014. Fenomén globalizácie a jeho dopad na výtvarná kultúra a výtvarné vzdelávanie. In Kreatívne vzdelávanie [online], 2014. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Bibliografický odkaz príspevku:
Bergerová, X. 2014. Fenomén globalizácie a jeho dopad na výtvarná kultúra a výtvarné vzdelávanie. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2014. ISBN 978-80-89693-03-0
Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Link zborník Kreatívne vzdelávanie: http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/KV2014.pdf
Link monografiu Creative Education:
http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/CE2014.pdf

 

2014

FAI Ján Berger (monografia)

Editor Bergerová, X.., autori textov: Jurovská, M., Lettrichová, X. 2014, Senica: RECO, 2014. ISBN 978-80-89462-12-4

 

2014

BBB Ján Berger (monografia)

Bergerová, X. 2014. Jozef Berger. In Ján Berger, editor Bergerová, X.., autori textov: Jurovská, M., Lettrichová, X. 2014, Senica: RECO, 2014. ISBN 978-80-89462-12-4

 

2014

BBB Ján Berger (monografia)

Bergerová, X. 2014. Explicit. In Ján Berger, editor Bergerová, X.., autori textov: Jurovská, M., Lettrichová, X. 2014, Senica: RECO, 2014. ISBN 978-80-89462-12-4

 

2015

AFD Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2015

Bergerová, X. 2015. Rácio, či skôr tajomstvo na ústupe? In Kreatívne vzdelávanie [online], 2014. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

 

2015

AFD Ars et educatio I.

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Art et educatio I.

Bergerová, X. 2014. Ľudovít Hološka – maliar, pedagóg, esejista. In Studia scientifica fakultatis peedagogicae, Ružomberok: Verbum, 2015. ISSN 1336-2232

 

OHLASY NA VEDECKÚ A UMELECKÚ ČINNOSŤ, CITÁCIE:

 

 1. Ateliér maľby (katalóg, 1 farebná reprodukcia), vydala: Katedra maliarstva VŠVU, Bratislava, 1999
 2. J. Opoldusová, „Nemajú strach z budúcnosti“ (foto, text), In: Pravda/Kultúra, 13.6.2001, s.7
 3. „Diplomové práce“ (citácia, foto), In: Práca/Kultúra, 11.6.2001, s.10
 4. Trzy pokolenia/Tri generácie (katalóg, 8 farebných reprodukcii, foto, biografický text), vydalo: RECO s.r.o. Senica, 2001, ISBN: 80-967798-6-9
 5. A. Asanka, „Bergerowie w Cieszynie“(reprodukcia, text), Wspólnota Polska, 5/2001, s. 35-38
 6. A. Asanka, „Bergerowie w Cieszynie“(1 reprodukcia, foto, text), In: Głos ludu, Poľsko, 8.9.2001, s.1,3
 7. J. Nowak-Matloňová, „Trzy pokolenia“ (farebná reprodukcia obálka, 3 foto, 1str. text), In: Monitor polonijny X/2001 (kultúrno-spoločenský mesačník poliakov na Slovensku), s.5
 8. Ľ. Pavlovičová, „To musíte vidieť“ (oznam o výstave), In: MIAU/Umenie 11/2001, ISSN: 1335-4876, s.52
 9. „Bergerowie z Bratyslawy“, In: Dziennik Polski 143/2001, Krakov, Poľsko
 10. J. Opoldusová, „V mori farieb objavuje život“ (text, foto), In: Pravda/Kultúra, 3.9.2002, s.16
 11. - citácia, foto z výstavy, In: SME 49/10 / Kultúra 27.2.2002, s.25
 12. Talenty 5 (skladačka, 1 farebná reprodukcia), vydala: Záhorská galéria Senica a VŠVU Bratislava, 2004, ISBN: 80-85738-44-9
 13. Maliarske sympózium – Malá Franková (katalóg, biografické údaje, 1 farebná reprodukcia, foto), vydal: IPEC Management s.r.o., Bratislava, 2004, s.18,19
 14. T. Blonski, “Cztery nieba“ (citácia), Monitor Polonijny IX (kultúrno-spoločenský mesačník Poliakov na Slovensku), 2004, s.7
 15. Négy égbolt (katalóg, 1 farebná reprodukcia, foto, biografické údaje), vydal: KIADÓ, Budapest, 2004, s.11
 16. Slovenské pohľady 9/r. IV+120., (medailón-12 čb reprodukcií obrazov, farebná reprodukcia na obálke, text: prof. Ľ.Hološka), vydala: Matica slovenská a Neografia, a.s. Martin, 2004
 17. Aukcia súčasného umenia (katalóg, 1 farebná reprodukcia), koncepcia: X. Lettrichová, D. Srnenská, vydal: Art SK s.r.o., Bratislava, 2004, s.51
 18. „Bergerová pozýva do svojho priestoru“, In: Pravda XV/237 /Kultúra, Stručne, 13.11.2005, s. III
 19. J. Opoldusová, „Bergerová vás pozýva do svojho priestoru“, In: Pravda, Kultúra, 13.10.2005
 20. Cztery nieba (katalóg, 1 reprodukcia, biografia, foto), vydala: Wspólnota Polska, Kraków, 2006, s.12
 21. Správy TVT (rozhovor k výstave), TV Turiec, 5.4.2006 , dĺžka 2:41
 22. Ľ. Hološka, „Voľným okom“ (odborná publikácia, 7 farebných reprodukcii, text 1 str., biografické údaje), Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2006, ISBN: 80-89208-52-5, s.24-26,55
 23. Na husličkách maľované (katalóg, biografické údaje, 1 farebná reprodukcia), vydala: Beáta Pachingerová, Nitra, 2006, ISBN: 80-9669548-0-6
 24. Návraty (katalóg k sympóziam, 2 farebné reprodukcie, foto, biografia), vydalo: Napa s.r.o., Bratislava, 2006, s. 16,17
 25. X. Bergerová, „Pohľadom Xénie Bergerovej“/text, foto/, In: Pravda XVII/224, Kumšt, 29.9.2007, s.7
 26. ART SCHOOL, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, (publikácia, 1 farebná reprodukcia), 1. vydanie, vyd.: Rabbit & Solution studio, 2007, ISBN: 80-88947-12-X, s.346
 27. Forum Sciaentiae et sapientiae 3/ XIV.2007 (4farebné reprodukcie predná aj zadná obálka, biografický text, 9 reprodukcii), vydala: VEDA SAV a o.z. F.S., Bratislava, ISSN: 1335-566X, 2007
 28. J. Figeľ, „Globalizácia ako príležitosť“ (citácia, s.4), In: Forum Sciaentiae et sapientiae 4/ XIV/2007, vydala: VEDA SAV a o.z. F.S., Bratislava, ISSN: 1335-566X, s.4
 29. X. Bergerová, „Vplyv globalizácie na vedu, médiá a spoločnosť“ (text), In: Prevencia roč.VI., 4/2007 (Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva), ISSN: 1336-3689, s.76
 30. J. Opoldusová, „Bergerovci sa upísali maľbe“, In: Pravda XII/114./ Kumšt, 19.5.2007, s.7
 31. Interpretácie skutočnosti/Umenie 2007 (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), autor: X. Lettrichová, D. Srnenská, vydalo: SVU, FVU, ZHMVU, Bratislava, 2007, s.23
 32. Ľ. Hološka, „Pravidlá a výnimky“ (odborná publikácia, text, 7 farebných reprodukcii, biografia) vydalo: RECO s.r.o. Senica, 2008, ISBN: 978 – 80-969397-7-0, s.12,13,48
 33. R. Lichnerová, „Voľným okom“ (citácia, čb reprodukcia s.45), In: Slovenské pohľady 5, vydala: Matica slovenská a Neografia, a.s. Martin, 2007, ISSN: 1335-7786
 34. Antik/Výstavy (pozvánka na výstavu, farebná reprodukcia, In: Antik 7, ročník 1/2005, vydal: ANTIK vydavateľstvo s.r.o., Bratislava, ISSN: 1336-6629, s.91
 35. J. Opoldusová, „V Bruseli vystavuje Xénia Bergerová“ (farebná reprodukcia, text), In: Pravda XVIII/140 /Kultúra, Stručne, 17.6.2008. s.19  
 36. Olejomaľba/Oil Painting (katalóg, 3 farebné reprodukcie, citácia v kurátorskom texte, biografia/, autor: G. Garlátyová, vydala: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2009, ISBN:  978-80-970097-3-1, s.
 37. E. Sikorová, „Olejomaľba má stále silu aj autorov“ (s. 19, citácia), In: Kultúra XXL/SME, 2.4.2009
 38. Stretnutie (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2009, s.22
 39. „Podoby súčasnej olejomaľby ukážu v Galérii Cypriána Majerníka“ (citácia, 1 farebná reprodukcia), In: Pravda, Kultúra, 11.3.2009, dostupné na: kultura.pravda.sk/galeria/clanok/33809-podoby-sucasnej-olejomalby-ukazu-v-galerii-cypriana-majernika/
 40. Výtvarné paralely VIII. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, 2009, s.8
 41. Rektori UK (publikácia, 2 farebné reprodukcie, biografické údaje), vydala: Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2009, s.114,118,178
 42. Ateliér maľby (katalóg, farebná reprodukcia, biografia), autor: X. Lettrichová, J. Berger, vydal: Vladimír Durlák, 2010, ISBN: 978-80-89158-24-9, s. 21,52, 53
 43. Stretnutie (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2010, s.6
 44. Výtvarné paralely IX. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2010, s.8
 45. Z. Eleničová, „Okúzlená farbami“ (text, 3 farebné reprodukcie, foto, text), In: Nový čas Bývanie 1/2010, vydal: RINGIER SLOVAKIA, a.s., ISSN: 1336-8842, s.6
 46. Výtvarné paralely X. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART pre SVS, 2011, ISBN: 978-80-88973-80-5, s.6
 47. Reflections (katalóg, text, farebná reprodukcia), vydala: OIB, European Commission, Brussels, 2010, ISBN: 978-92-79-15212-2, s.77
 48. STV1, Spravy STV, „Maľba Xénie Bergerovej“, 15.2.2012, rozhovor k výstave, dostupné na: www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=15.02.2012
 49. Tina Čorná, „Umenie má prinášať aj krásu“ (rozhovor, 1 strana, 1 farebná reprodukcia, foto), In: Pravda XXII/51 / Kultúra, 1.3.2012, s.39
 50. „Xénia Bergerová-maľba“ (pozvánka na výstavu), In: Kam do mesta/Prešov / Kultúra, 6/2012 ročník X., s. 31
 51. „Výtvarníčka Xenia Bergerová kultivuje maliarsku kvalitu“ (text, čb reprodukcia), In: Večerník roč. XXIII, č.5450 Spravodajstvo, vydal: Privatpress, Prešov, 21.6.2012, s.4
 52. 9. Aukcia umenia (katalóg, 1 farebná reprodukcia), vydala: ART INVEST GROUP, s.r.o., Bratislava, 2012, ISBN: 978-80-970138-8-2, s.84
 53. Charitatívny salón Adeli (aukčný katalóg, 2 farebné reprodukcie, biografia, foto), vydala: APPA, Piešťany, 2012, s. 36.37
 54. Výtvarné paralely XI. (katalóg, 1farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, Bratislava, 2012, ISBN: 978-80-88973-91-1, s.5
 55. Výtvarné paralely XII. (katalóg, 1farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, Bratislava, 2013, ISBN: 978-80-89664-04-7, s.5
 56. J. Opoldusová, „So zlatom narába ako s farbou“ (farebná reprodukcia, text), In: Pravda XXIII/95 / Kultúra, 24.4.2013, s.46

 

 

ZOZNAM VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT, GRANTOVÝCH PROJEKTOV A INEJ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

 

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

 

 1. riešiteľ: 2006, Grant  UK , „Slovenská maľba dnes“, UK/22/2007
 1. spoluriešiteľ: KEGA, „Multikultúrna výchova a jej rozvíjanie prostredníctvom umenia vo výučbe a mimoškolskej činnosti základných školách“, 3/5281/07, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava (2007 - 2009). Zodp. riešiteľka: D. Valachová
 1. autor: MK SR, „Umenie z našich radov – X. Bergerová – Sladký svet“, v spolupráci s Poľským klubom na Slovensku a Poľským inštitútom na Slovensku, 2010

 

 

 1. editor a koordinátor: MK SR, Umenie, Knižná a umenovedná literatúra: „Ján Berger – monografia“, 2014

Zodp. Reco Senica

 

ÚČASŤ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

 

2006

1. Aristotle University of Thessaloniki, Grécko

okt. 2006- „Videnie a farba v premenách maliarstva“, (pozvaná prednáška)

2. Aristotle University of Thessaloniki, Grécko

okt. 2006- „Súčasná slovenská maľba a grafika“, (pozvaná prednáška)

 

2007

3. The Impact of Globalization on Education, Science, Media and Society, medzinárodná konferencia, org: Vydavateľstvo VEDA, SAV

15.10.2007 – „Kultúra a umenie v zglobalizovanom svete“, medzinárodná konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice (pozvaná prednáška)

 

2013

Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2013

Kreatívne vzdelávanie [online]. 2013.

 

2014

Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2014

Bergerová, X. 2014. Fenomén globalizácie a jeho dopad na výtvarná kultúra a výtvarné vzdelávanie. In Kreatívne vzdelávanie [online], 2014.

 

Ars et educatio I.

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Art et educatio I.

Bergerová, X. 2014. Ľudovít Hološka – maliar, pedagóg, esejista. In Studia scientifica fakultatis peedagogicae, Ružomberok: Verbum, 2015. ISSN 1336-2232, 2014.

 

2015

Creative reflexive emotional alternative art education,

elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2015

Bergerová, X. 2015. Rácio, či skôr tajomstvo na ústupe? In Kreatívne vzdelávanie [online], 2014. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk, 2015.

 

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY

YZV 2015 „Maľba“, Galéria GUBA 13/C, Bratislava/SR

ZZZ 2014 „1+1“, Galéria mesta Varna, Varna/BG

ZZZ 2014 „1+1“, Galéria zväzu bulharských výtvarných umelcov, Sofia/BG

YZV 2014 „Anjel a žena“, Galéria u anjela, Kežmarok/SR

YZV 2014 „Maľba“, Galéria GUBA 7/B, Bratislava/SR

YZV 2013 „Maľba“, Galéria GUBA 15/A, Bratislava/SR

ZZY 2013 „Maľba“, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín/SR

YZY 2012 „Maľba“, Slovenský inštitút, Varšava/Poland
ZZY 2012 „Maľba“, Šarišská galéria, Prešov
YZY 2012 „Maľba“, Galéria SPP, Bratislava

YZY 2010 „Sladký svet“, Poľský Inštitút, Bratislava/Slovakia
YZX 2009 „Maľba“, Galeria Krka, Ljubljana/Slovenia
ZZZ 2008 „Maľba“, European Commision, Berlaymont, Brusel, Belgicko/Belgium
YZV 2007 „Maľba“, Smolenický zámok, Smolenice/Slovakia
YZV 2007 „Bergerovci“, galéria ForZet, Bratislava/Slovakia
YZV 2006 „Jarný dvojhlas“, galéria HB, Martin/Slovakia
YZV 2005 „V mojom priestore“, GUBA, Bratislava/Slovakia
YZX 2005 „Maľba“, galéria Malý pivovar (festival Dni slovenskej kultúry), České
                  Budějovice, ČR/Czech Republic
YZV 2004 „Voliéra“, galéria Akcent, Nitra/Slovakia
YZV 2003 „Maľba“, galéria Strabag, Bratislava/Slovakia
YZV 2002 „Maľba“, Dom Quo Vadis, Bratislava/Slovakia
         2001- 2002 „Tri generácie“,
YZX Dom Polonii, Varšava, Poľsko/Poland
YZX Dom Polonii, Krakov, Poľsko/Poland
YZX Dom Polonii, Rzeszov, Poľsko/Poland
YZX Muzeum, Cieszyn, Poľsko/Poland
YZVPoľský inštitút, Bratislava/Slovakia
YZV 1999 „Otec a dcéra“, FFUK, Bratislava/Slovakia

 

KOLEKTÍVNE VÝSTAVNÉ PROJEKTY

ZYY 2014 „Výtvarné paralely XIII.“, Galéria Silencium, PVŠ, Bratislava/Slovakia

ZYY 2014 „Výtvarné paralely XII.“, Slovesnký inštitút, Viedeň/Rakúsko

ZYY 2013 „20 rokov SVS“, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislva/Slovakia

ZYY 2013 „Výtvarné paralely XII.“, Galéria Silencium, PVŠ, Bratislava/Slovakia

ZVX 2012 „Arte a Confronto“, Villa Baruchello, Porto Sant´Elpidio/Italy                                           ZVX 2011 „Arte 2000“, Mostra Internazionale D´Arte, Montegranaro/Italy
ZVX 2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Villa Baruchello, Porto Sant´
                  Elpidio/Italy
ZYZ 2010 „Individual Stories“, Orange County Center for Contemporary Art, Los Angeles
                  California/USA
          2010 „Ateliér maľby“
ZYY Dom umenia, Bratislava/Slovakia
ZYY Nitrianska galéria, Nitra/Slovakia
ZYY Galéria M. A. Bazovského, Trenčín/Slovakia
ZYY Galéria GUBA, Bratislava/ Slovakia
ZYY 2010 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
ZYY 2009 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
YYY 2009 „Passing by Painting“, Slovenské národné divadlo, Bratislava/Slovakia
         2009 „Výtvarné paralely VIII.“
ZYZ Galéria Slovenského inštitútu, Praha/Czech Republic
ZYY Galéria Silencium, BVŠP, Bratislava/Slovakia
          2009 „Pravidlá a výnimky“
ZYY Galéria ľudovíta Fullu, Ružomberok/Slovakia
ZYY Praetórium, Banská Bystrica/Slovakia
ZYY Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
ZYZ Galeria Wojewódstwa Warmińsko-Mazurskiego/Galeria Marszałkowska/Poland
ZYZ Klub Kultury/Galerie Vladimíra Hrocha, Uherské Hradiště/Czech Republic
ZYY 2009 „Olejomaľba/Oilpainting“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
ZYY 2008 „Olejomaľba/Oilpainting“, Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
          2008 „Pravidlá a výnimky“
ZVY Kysucká galéria/Kaštieľ Oščadnica/Slovakia
ZVV Galéria PF01, Bratislava/Slovakia
ZYY 2008 „Sonda“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
YYV 2008 „Maľba“, galéria CCS, Bratislava/Slovakia
YVY 2008 „Natura Morta“, galéria PF01, Bratislava/Slovakia
ZYY 2007 „Interpretácia skutočnosti“ UMENIE 2007, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
          2007 „Na husličkách maľované“
YVY Západoslovenské múzeum, Trnava/Slovakia
YVV The Chateau, Šalgovce/Slovakia
YVV Mestské múzeum, Bratislava/Slovakia
YVV Dom Komorného grófa, Kremnica/Slovakia
YVV Synagóga, Nitra/Slovakia
YVY Krajské múzeum, Prešov/Slovakia
YVX Palazzo Re Enzo, Bologna, Taliansko/Italy
YVX  Randolph, Oxford, Anglicko/England.
YVX Galéria slovenského umenia, Krakov, Poľsko/Poland
YVX Supetar, Brač, Chorvátsko/Croatia
YVX 2007 „Plastycy z nad Olzy“, Tešínske divadlo, Český Tešín, ČR/Czech Republic
YVY 2006 „Voľným okom“, Galéria ŠVK, Banská Bystrica/Slovakia
YVV 2006 „Na husličkách maľované“, Reduta, Bratislava/Slovakia
YVV 2005 „Návrat do krajiny II.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
YVY2005 „Štyri nebá“, Rotunda, Košice/Slovakia
YVV 2004 „Vianočný obraz“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
YVX 2004 „Négy égbolt“, Budapešť, Miškolc, Maďarsko/Hungary
YVV 2004 „Aukcia súčasného umenia ArtSK“, Galéria umenia Incheba, Bratislava/Slovakia
YVV 2004 „Návrat do krajiny I.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
ZYX 2003 „Slovenská maľba a socha“, Center of Hellenic Tradition, Atény, Grécko/Greece
YVV 2003 „Šport a olympizmus“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
YVY 2003 „Talenty 5“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
YVY2002 „Salón“, Štátna galéria v Nitre/Slovakia
ZYV 2001 „Diplomové práce“, Galéria Marat Art, Bratislava/Slovakia
YVY 2001 „Maľba a sklo“, Kaštieľ Mojmírovce/Slovakia
YVX 2000 „Zo zbierok J. Kelceyho“, Veľvyslanectvo SR, Londýn, Anglicko/London,
                     England
          1999 „Ateliér maľby“
ZVY galéria Médium, Bratislava/Slovakia
ZVY Oravská galéria, Dolný Kubín/Slovakia
ZVV galéria T, Komárno/Slovakia
ZVY Štátna galéria, Nitra/Slovakia
YVV 1998 „Maľba“, Bulharské kultúrne a informačné centrum, Bratislava/Slovakia

SYMPÓZIÁ
2005 „Návrat do krajiny II.“, Malá Franková/Slovakia
2004 „Návrat do krajiny I.“, Malá Franková/Slovakia

OCENENIA
2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Porto Sant´Elpidio/Italy
„Premio Speciale Della Critica“

 

 

Ukážka umeleckých prác