Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Barbora Lukáčová

Mgr. Dominika Weissová

Oddelenie výtvarnej výchovy, 1.dDUP15

e-mail: weissova@fedu.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia

2016 - Magisterské štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s výtvarnou edukáciou, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Doplňujúce štúdium

2021 - Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Zamestnanie

2022 – súčasnosť - SZŠ Edulienka – učiteľ výtvarnej výchovy a anglického jazyka

2016 – 2021 - SŠ Novohradská – IB Primary Years Program – učiteľ 1. stupňa ZŠ

2017 - KK Serafin s.r.o, - lektorka výtvarných kurzov

Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti

Odborná orientácia je zameraná na výskum fenoménu flow v kontexte školskej výtvarnej výchovy

Certifikáty

IB Making space for learning (PYP, Category 2)

IB Building for the future, (PYP, Category 3)

IB Assessment workshop (Category 2)

IB The Written Curriculum (PYP, Category 2)

Chapters international - Inquiry based learning with Kath Murdoch

Anglický jazyk - Level C1 of the CEFR, Jazyková škola palisády 38

Mgr. Hana Juhász Muchová

Oddelenie výtvarnej výchovy, 1.dDUP15

telefón: +421 907 503 861

e-mail: muchova36uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia  

Doktorandské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov 2020 – súčasnosť 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, študijný program: výtvarná edukácia 2015 – 2020 

Zamestnanie

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského v Bratislave, vedúca výtvarného odboru

Ocenenia 

2019 – akademická pochvala udelená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave za mimoriadne študijné výsledky v oblasti výtvarného umenia a edukácie a za organizáciu umeleckých aktivít.  

2020 – cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu „Podobnosť a premena, interaktívny

dizajn na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta v Bratislave, študijný program:
výtvarná edukácia II. Mgr. stupeň štúdia. 

Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti 

Odborná orientácia je zameraná na akčný výskum výtvarnej expresie ako konštrukt vizuálnej komunikácie a sebarealizácie pri optimálnej integrácii digitálneho média. 

Iné aktivity 

Vedúca výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského v Bratislave. 

Spolupráca s múzeom mesta Bratislavy pri organizovaní tvorivej činnosti pre študentov výtvarnej katedry Univerzity Komenského v Bratislave. 

Spolupráca s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku pri tvorbe katalógu „Životná cesta človeka 3” v rámci projektu KEGA č. 002KU-4/2019 s názvom „Stelesnená skúsenosť s využitím art action”. 

Publikačná činnosť  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Juhász Muchová Hana (40%), Slávka Gécová (40%), Valachová Daniela (20%). The experience of action directed at active painting and decolage, MMK, In: [elektronický dokument] : International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers = recenzovaný sborník přísěvků. – ISBN 978-80-87952-33-7 - Roč. XI. (2020), s. 420-427 [tlačená forma] [online]  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

Juhász Muchová Hana (100%). Výtvarná expresia a súčasné vizuálne umenie, In: Horizonty umenia 7 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie : Roč. 7. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8206-036-5. - Banská Bystrica : Fakulta múzických umení, 2020. - S. 100-106 [CD-ROM]