Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na stránke KAJL! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Z dôvodu preventívnych opatrení bude
od pondelka 5. októbra 2020 do odvolania 

ZRUŠENÁ PREZENČNÁ VÝUČBA


Pedagogický proces bude prebiehať dištančne / on-line. Sledujte prosím sekciu Oznamy, nástenky predmetov v AIS2, mailové kontá.

Prosíme Vás, aby ste počas tohto obdobia konzultácie s vyučujúcimi riešili asynchrónne (mailová komunikácia); prípadne synchrónne (Skype) po dohode s vyučujúcim. 

 

Zároveň všetkých študentov žiadame, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.