Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.Vážené študentky, vážení študenti 1. roč. Bc. a Mgr. štúdia

na stránke informácie pre novoprijatých študentov nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.