Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! (kópia 1)

Z dôvodu preventívnych opatrení bude
v LS AR 2021/22 pedagogický proces prebiehať kombinovanou formou (prezenčne, dištančne/online) v súlade s príkazom rektora UK v Bratislave č. 3/2022 

Pedagogický proces bude od 14. 2. 2022 do 4. 3. 2022 realizovaný dištančne/online. Od 7. marca 2022 bude výučba prebiehať prezenčne. Pre externé štúdium sa bude výučba realizovať prezenčnou metódou od 5. marca 2022. Sledujte prosím sekciu Oznamy, nástenky predmetov v AIS2, mailové kontá.

Zároveň všetkých študentov žiadame, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.