Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

 

Z dôvodu preventívnych opatrení bude
od pondelka 20. septembra 2021 do odvolania 

VÝUČBA PREBIEHAŤ HYBRIDNE

Pedagogický proces bude dominantne prebiehať dištančne, s výnimkou predmetov v rozvrhovom okne označených slovom PREZENČNE. Sledujte prosím sekciu Oznamy, nástenky predmetov v AIS2, mailové kontá.

Prosíme Vás, aby ste počas tohto obdobia konzultácie s vyučujúcimi riešili asynchrónne (mailová komunikácia); prípadne synchrónne (MS Teams) po dohode s vyučujúcim. 

Zároveň všetkých študentov žiadame, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.