Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.Aktualizovaný rozvrh ZS 

 

Návod na zobrazenie      3 konkrétnych termínov výučby každého zapísaného predmetu v ZS      si pozrite TU! Aktualizovaný rozvrh je k dispozícii od 24. 9. 2018

 

Návod na používanie AiS2 aplikácie      Nástenka      k jednotlivým zapísaným predmetom si pozrite TU! Prostredníctvom tejto aplikácie vyučujúci komunikujú informácie ohľadom predmetov.Vážené študentky, vážení študenti 1. roč. Bc. a Mgr. štúdia

na stránke informácie pre novoprijatých študentov nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.