Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

LITERÁRNA SÚŤAŽ

Pozvánka na 2. ročník študentskej konferencie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizuje aj tento rok bezplatnú online konferenciu pre študentov a študentky (aj odborných pracovníkov z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku a v Českej republike s názvom 3xKaM 2021. Názov 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy. Tohtoročná konferencia sa organizuje v medzinárodnej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a uskutoční sa v termíne 11.11. - 12. 11. 2021. Tento rok ponúkne konferencia atraktívne tematické bloky prednášané odborníkmi a odborníčkami z danej oblasti. Konferenciou má študentov a študentky podporiť v oblasti multidisciplinárnej spolupráce a prepojiť ich s odborníkmi z praxe.

 

Bližšie informácie o konferencii:  

Termín: 11.11 - 12.11. 2021 (štvrtok a piatok) v doobedných hodinách (9:00 - 13:30)  

Forma: online, študenti a študentky sa musia vopred registrovať cez formulár, registrácia je otvorená do 3.11.2021 a je obmedzená počtom 1000 ľudí. 

Hlavné tematické bloky konferencie: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Technológie, Vzťahy a rodina, Inklúzia a multidisciplinárny prístup, Študentský blok (pre práce doktorandov, doktorantky a končiacich magistrov, končiace magisterky), Varia. 

Odkaz na registračný formulár:https://forms.gle/8jVzhy7Sof3DhT3K7  

Registračný formulár je prístupný do: 3.11.2021 

 

V každom tematickom bloku budú paralelne prebiehať viaceré príspevky, workshopy alebo diskusie, z ktorých si budú môcť študenti a študentky vybrať tému, ktorú uvidia naživo, ostatné budú môcť  v prípade záujmu vidieť zo záznamu. Podrobný program konferencie s jednotlivými prednáškami, ako aj odkaz na zoom, dostanú účastníci a účastníčky emailom po ukončení registrácie. 

 

Minuloročný program konferencie je dostupný na tomto odkaze: https://vudpap.sk/kam/

Dni Ústavu filologických štúdií

Riaditeľka Ústavu filologických štúdií

PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc

 

 

Vás pozýva na

Dni ÚSTAVU FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ

v dňoch od 12. do 15. októrba 2021

v prostredí MS Teams

 

Podujatie prináša sériu prednášok našich vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov

Utorok 12. októbra LINK

14:00 Desať rokov ÚFŠ

15:00 Katedra nemeckého jazyka a literatúry

 

Štvrtok 14. októbra LINK

13:00 Katedra anglického jazyka a literatúry

 

Piatok 15.októbra LINK

15:00 Katedra slovenského jazyka a literatúry

16:00 Katedra románskych jazykov a literatúr

 

Podrobný program

 

 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.