Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

 

Povinné predpraxové stretnutie k pedagogickej praxi 2 (A, B) bude na KSJL v stredu 23. 10. 2019 v čase 15.00 - 16.00 hod. v Š-215.


Dekanka Pedagogickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave,

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

informuje všetkých študentov fakulty:

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých

rektor Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje rektorské voľno dňa 31. októbra 2019.


Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester 2019/2020 .

Viac informácií nájdete na: https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury/erasmus/

 

 

 

Dôležité informácie platné od 16. 09. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.