Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

 

 

ŠVOUČ

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA:

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

 • 1. – 2. roč. Bc. štúdium, denná forma;
 • 1. roč. Mgr. štúdium, denná forma;
 • 1. – 3. roč. Bc. štúdium, externá forma;
 • 1. – 2. roč. Mgr. štúdium, externá forma.

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

 • 3. roč. Bc. štúdium denná forma;
 • 2. roč. Mgr. štúdium, denná forma;
 • 4. roč. Bc. štúdium, externá forma;
 • 3. roč. Mgr. štúdium, externá forma.

 

 

 

 

Študentskí študijní radcovia pre študijný program:

Študentskí študijní radcovia pre bakalársky študijný program:

 • Adela Zemková, zemkova29(at)uniba.sk  

 • Kristína Žmijáková, zmijakova1(at)uniba.sk 

 Študentský študijný radca pre magisterský študijný program:

 • Adela Adamcová, adamcova66(at)uniba.sk