Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021) vznikol v roku 2019 na základe intenzívnej spolupráce projektových partnerov Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu. Cieľom projektu je motivovať študentov stredných škôl študovať učiteľstvo nemeckého jazyka a zároveň motivovať študentov vysokých škôl, aby pôsobili ako učitelia nemeckého jazyka.

Riešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

Oficiálna webová stránka projektu

Projektové aktivity Pedagogickej fakulty UK

Pedagogická fakulta UK v rámci projektu vytvorila pre študentov stredných škôl blended-learningový program, ktorý sa skladá z prezenčnej fázy a online fázy.

Edukačné aktivity tvoria prezenčnú fázu programu, počas ktorej študentov interaktívnou formou oboznámime s témami ako jazykoveda, literatúra, didaktika či reálie nemecky hovoriacich krajín.

Online fáza blended-learningového programu nadväzuje na obsahy edukačných aktivít z prezenčnej fázy formou rôznych úloh, online aktivít či diskusných fór v Moodle kurze.

Kontakt

Mgr. Simona Tomášková, PhD.: simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Marková: markova138(at)uniba.sk

Aktuálne podujatia

Od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 bude prebiehať interaktívny Moodle kurz #ja&nemčina. Viac informácií čoskoro!