Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edukačné aktivity a webináre

Séria edukačných aktivít v júni 2020 prebehla formou interaktívnych webinárov (#poďnaslovíčko), ktoré sme realizovali pre študentov stredných škôl online. Tešíme sa, že Vám môžeme predstaviť ďalšie webináre v novembri 2020.

 

#NovembrovéWebináre

 

Mag. Dr. Peter Clar

Titel: Die Freude am Wort. Lesung und Gespräch mit Peter Clar

Niveau: ab B1

Kurzbeschreibung: Der österreichische Autor und Literaturwissenschaftler Peter Clar gibt einen Einblick in seine literarische Arbeit. Wie entstehen Gedichte überhaupt? Welche Schwierigkeiten hat man beim Schreiben? Und was ist eigentlich das Lustvolle an der Sprache? Kurz: Wie und warum wird man eigentlich Dichter? Diese und andere Fragen können im Gespräch diskutiert werden, dazwischen liest Peter Clar Auszüge aus seinen Texten.

Termín a prihláška: 9. 11. 2020 15.00-16.00

 

Doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Titel: Bilder um uns herum 

Niveau: ab A2

Kurzbeschreibung: Im Fokus des Workshops steht das Bild und seine Rolle beim Deutschlernen. Der Umgang mit Bildern wird als dynamischer Prozess dargestellt: durch aktive Auseinandersetzung mit diesem Medium werden verschiedene Methoden erprobt, um einen lebendigen und motivierenden Deutschunterricht zu erleben. 

Termín a prihláška:  10. 11. 2020 15.30-16.30

 

Mgr. Mária Dovičák

Titel: Mit Literatur Deutsch lernen? Aber ja!

Niveau: ab A2

Kurzbeschreibung: Literatur im Fremdsprachenunterricht muss nicht unbedingt mit Mühe und großem Zeitaufwand verbunden sein. In diesem Online-Workshop zeigen wir euch, wie Literatur für viel Spaß und Auflockerung sorgen kann und ganz nebenbei auch den Wortschatz und kulturelles Wissen erweitern kann.

Termín a prihláška:  13. 11. 2020 15.00-16.00

 

Pozvánka

 

 

 

 

#poďnaslovíčko

Prvý webinár s názvom #poďnaslovíčko sme organizovali v dňoch 24. júna 2020 a 25. júna 2020 a zúčastnilo sa ho 24 študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí mali záujem o nemecký jazyk a chceli si kreatívnym spôsobom precvičiť slovnú zásobu.

V prvej tematickej časti s názvom Slová a slovné spojenia sme študentom atraktívnym spôsobom ukázali, ktoré slová sa navzájom dajú spájať. Spoločne sme objavovali správne kolokácie v digitálnych slovníkoch a textoch.

Cieľom druhej tematickej časti s názvom Mediácia ako jazyková činnosť bolo študentom priblížiť pojmy mediácia a mediátor a venovali sme sa mediačným činnostiam spojeným s učením sa. Študenti mali možnosť interaktívnym spôsobom tvoriť a pretvárať texty použitím slovných spojení.

Obsahová príprava a realizácia: Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

 

Pozvánka

 

Program

Na webinár v lete 2020 nadväzuje Moodle kurz #ja&nemčina. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!