Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop Chcem (sa) učiť nemčinu

Dňa 20. októbra 2020 Pedagogická fakulta ako hlavný garant workshopu organizačne a technicky zabezpečovala celoslovenský online workshop s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu v rámci rovnomenného projektu Nadácie Volkswagen Slovakia.

V spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Goetheho inštitútom sme v čase od 14.00 do 18.00 pripravili bohatý program pre 75 študentov stredných škôl z celého Slovenska.

Katedra nemeckého jazyka Pedagogickej fakulty UK predstavila počas troch hodín trom skupinám študentov workshop zameraný na spoznávanie slovnej zásoby použitím digitálnych technológií a kultúry memecky hovoriacich krajín.

Pozvánka

Anotácia workshopu Pedagogickej fakulty:

Milé študentky, milí študenti,

poznáte ten pocit, keď si vypočujete nejakú pieseň a jej melódia Vám znie stále v hlave?
Možno sa Vám to stane aj po našom workshope a nielen s melódiou! Okrem chytľavej hudby sa na Vás nachytajú aj nové slovíčka a poznatky o digitálnych slovníkoch, nemeckej kultúre či dejinách.
Na našom webinári sa zabavíte a po ňom Vám ostane hrať niečo v hlave, čoho sa len tak ľahko nezbavíte.

Tešíme sa na Vás!

Organizačná, technická a obsahová príprava: Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

Organizačná a technická asistencia: Bc. Kamila Sládková, Andrea Dutková

Viac informácií na webovej stránke nadácie.