Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop Chcem (sa) učiť nemčinu 2

Realizácia PdF UK

Workshop za Pedagogickú fakultu UK viedli študenti Katedry nemeckého jazyka a literatúry pod vedením Dr. Tomáškovej a Mgr. Markovej:

Bc. Mária Hudáková

Bc. Adrián Cetera

Anita Brillová