Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Didakticko-metodické worskhopy pre študentov VŠ

V máji 2021 sme realizovali didakticko-metodické workshopy pre študentov Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF UK súvisiace s online formátom celoslovenského workshopu Chcem (sa) učiť nemčinu 2. Na workshopoch sme študentov predstavili aplikácie a možnosti interaktívnej práce so žiakmi v online priestore

  • Digitale Wörterbücher im DaF-Unterricht 18. 5. 2021 (Mgr. Simona Tomášková, PhD.)
  • Mediation im DaF-Unterricht 25. 5. 2021 (Mgr. Zuzana Marková)