Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ohlasy na projekt a naše aktivity

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia môžeme realizovať množstvo aktivít pre študentov stredných aj vysokých škôl. Mimoriadne nás tešia ohlasy na naše aktivity či už v médiách, u našich partnerov alebo na sociálnych sieťach.

 

Predstavenie aktivít PdF UK za rok 2020 (video na fb stránke Nadácie Volkswagen Slovakia)

Inovácie vo vzdelávaní (tlačová správa Nadácie VW 9. 10. 2020)

Ohlas na videá, ktoré vznikli v rámci nášho kurzu Ja&nemčina (stránka Goetheho inštitútu)

Štatistické vyhodnotenie aktivít a spätná väzba od študentov (stránka Nadácie Volkswagen Slovakia)

Nemčina ako investícia do budúcnosti (Denník Pravda 25. 5. 2021)