Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chcem (sa) učiť nemčinu 2

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu 2

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu 2 (2022 – 2023) je spoločným projektom Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu a zároveň pokračovaním úspešného projektu Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021), ktorý vznikol v roku 2019 na základe intenzívnej spolupráce projektových partnerov.

Cieľom projektu je motivovať študentov stredných škôl študovať učiteľstvo nemeckého jazyka a zároveň motivovať študentov vysokých škôl, aby pôsobili ako učitelia nemeckého jazyka. Treťou cieľovou skupinou v projekte sú učitelia nemeckého jazyka z praxe.

Riešiteľky za Pedagogickú fakultu UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Zuzana Marková, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Hlavná riešiteľka za PdF (2022 – 2023): Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Študenti zapojení do projektu: Bc. Adrián Cetera (2022), Anita Brillová (2022), Timotej Borovský (2022), Peter Burský (2022).

Oficiálna webová stránka projektu

Projektové aktivity Pedagogickej fakulty UK 2023

V roku 2023 sú naše projektové aktivity určené pre učiteľov z praxe a študentov učiteľstva nemeckého jazyka.

Deutschlehrer*innentag
V spolupráci s projektovými partermi (Filozofická fakulta UK a Goetheho inštitút) sme 28. 3. 2023 organizovali Deutschlehrer*innentag – Tag der Kreativität und Vielfalt.

Workshopy a prednášky pre učiteľov
V máji 2023 sme na Pedagogickej fakulte pre učiteľov nemeckého jazyka pripraviliviaceré workshopy a prednášky.

Projektové aktivity Pedagogickej fakulty UK 2022

V roku 2022 sú naše projektové aktivity zamerané hlavne na študentov vysokých a stredných škôl.

Študenti učiteľstva nemeckého jazyka:

Metodicko-didaktické workshopy

Methoden und Tools für Online-Workshops (11. 5. 2022 a 25. 5. 2022)

V spolupráci s projektovým partnerom (Goetheho inštitút) študenti učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK absolvovali vzdelávací program DLL6.

Študenti stredných škôl:

Pre študentov stredných škôl pripravujeme celoslovenský online workshop, ktorý sa uskutočnil 20. 6. 2022, ako aj e-learningový kurz v mesiacoch júl a august.

Kontakt

Mgr. Zuzana Marková, PhD.: zuzana.markova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Simona Tomášková, PhD.: simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk