Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Metodicko-didaktické workshopy pre študentov VŠ

11. 5. 2022 a 25. 5. 2022 sme realizovali dva metodicko-metodické workshopy s názvom Methoden und Tools für Online-Workshops pre študentov Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF UK. Na workshopoch Dr. Marková a Dr. Tomášková predstavili študentom viaceré online nástroje, aplikácie a možnosti interaktívnej práce so žiakmi v online priestore.