Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

Akademická knižnica PdF UK je od 20.9.2021 otvorená v riadnom režime za dodržania aktuálnych hygienických predpisov.

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 17:00
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Piatok 9.00 -12.00  

Návštevníkov knižnice upozorňujeme, že študovne sú presťahované do miestnosti S-60 a vstup do požičovne je opäť cez schodište do suterénu pri vrátnici.

Bližšie informácie nájdete v oznamoch.

 

Používateľom knižnično-informačných služieb dávame do pozornosti možnosť využiť online konzultácie zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Na konzultácie je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a konajú sa prostredníctvom MS Teams predbežne každý pracovný deň v čase 14:00 - 15:00 alebo podľa dohody.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

Pozor na predátorské publikovanie

Viac informácii nájdete v článku

Oznam

Bibliobox je dočasne premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Budova:

Šoltésovej 4

Študovňa odbornej literatúry,
Študovňa jazykovej literatúry,
Bibliografická študovňa

Šoltésovej 4, prízemie, č. 60
Tel: 
        +421 2 9015 9313

 E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka

Šoltésovej 4, suterén, č.. 033, 036 + 040
Tel:
        +421 2 9015 9309
        +421 2 9015 9308

E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk
kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Výber prírastkov kníh

Nové prírastky v našom knižničnom fonde

Oznam

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 60
skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke
             (suterén) na č. 040