Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

V termíne od 6. 7. do  7. 7. 2022 bude Akademická knižnica PdF UK zatvorená

Akademická knižnica PdF UK je otvorená pre čitateľov za dodržania aktuálnych hygienických predpisov.

Otváracie hodiny od 4.7.2022 do 2.9.2022

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 14.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 14.30
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 14.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 14.30
Piatok zatvorené  

V termíne od 25. 7. do  5. 8. 2022 bude Akademická knižnica PdF UK zatvorená

Bližšie informácie nájdete v oznamoch.

 

Používateľom knižnično-informačných služieb dávame do pozornosti možnosť využiť online konzultácie zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Na konzultácie je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a konajú sa prostredníctvom MS Teams predbežne každý pracovný deň v čase 14:00 - 15:00 alebo podľa dohody.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

Pozor na predátorské publikovanie

Viac informácii nájdete v článku

Oznam

Bibliobox je dočasne premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Budova:

Šoltésovej 4

Študovňa odbornej literatúry,
Študovňa jazykovej literatúry,
Bibliografická študovňa

Šoltésovej 4, prízemie, č. 60
Tel: 
        +421 2 9015 9313

 E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka

Šoltésovej 4, suterén, č.. 033, 036 + 040
Tel:
        +421 2 9015 9309
        +421 2 9015 9308

E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk
kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Oznam

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 60
skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke
             (suterén) na č. 040