Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

Oznam

Bibliobox je dočasne premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Študovňa odbornej literatúry,
Bibliografická študovňa a časopisy,
Jazyková študovňa  

Adresa: Šoltésovej 4, prízemie., č. dv. 57, 58, 59
Tel: +421 2 9015 9313
       +421 2 9015 9314
       +421 2 9015 9311 

E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka - multimediálna študovňa

Adresa: Šoltésovej 4, suterén, č. dv. 033, 036 + 040
Tel: +421 2 9015 9309, +421 2 9015 9308
E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk, kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Oznam

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 57

skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke (suterén) na č. 040

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 17:00
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Piatok 9.00 -12.00