Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

Oznam

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK 
od 21.05.2018 bude poskytovať služby v obmedzenom režime (len príjem vypožičanej literatúry, potvrdenie o ukončení a pod.) v budove PdF UK
na Moskovskej 3, suterén, č. dv. 011 - klapka 420
Tel: 02 50222 420

Vedúca AK na Moskovskej 3, prízemie, č. dv. 116 - klapka 310
Tel: 02 50222 310

Obhájené záverečné práce sa odovzdávajú len a výlučne Ing. Obselkovej, v budove PdF UK na Račianskej 59, prízemie, č. dv. 4 - klapka 154

Bibliobox je premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

Oznam pre 1. roč. Bc. štúdia

Študenti sa môžu zaregistrovať s platnou ISIC kartou (platná validačná známka), na náhradnom pracovisku v Akademickej knižnici PdF UK, Moskovská 3, suterén, č. dv. 011, tel: 02/ 50222 420

výpožičné hodiny: utorok, streda, štvrtok od 9,00 hod. do 15,00 hod. (od 12,00 hod. do 12,45 hod. obedná prestávka)

Pracovníci v požičovni im poskytnú základnú informačnú výchovu o práci so súborným online katalógom (prihlasovacie meno a heslo, vyhľadávanie a zadávanie žiadaniek, doby výpožičiek, termín dokedy si môžu prevziať knihy z tej-ktorej akademickej knižnice, predlžovanie výpožičiek, lokácie knižníc, atď.

Po zaregistrovaní študenti majú možnosť plne využívať všetky knižničné a výpožičné služby všetkých Akademických knižníc UK, (s výnimkou Akademickej knižnice PdF UK kde sa žiadanky až do odvolania zasielať nedajú, z dôvodu rekonštrukcie budovy na Šoltésovej 4)

Otváracie hodiny:

utorok 9.00 - 15.00
streda 9.00 - 15.00
štvrtok 9.00 - 15.00

obedná prestávka od 12.00-12.45 hod.

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK 

bude od 21.05.2018 do 31.01.2019

UZATVORENÁ

z dôvodu rekonštrukcie a uzatvorenia celej budovy.

Ďakujeme za pochopenie!     

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Študovňa odbornej literatúry,
Bibliografická študovňa a časopisy,
Jazyková študovňa  

Adresa: Šoltésovej 4, prízemie., č. dv. 57, 58, 59
Tel: 02 50222 119
E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka - multimediálna študovňa

Adresa: Šoltésovej 4, suterén, č. dv. 033, 036 + 040
Tel: 02 50222 116, 02 50222415
E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk, kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Oznam

predĺžená služba (utorky) do 17.00 hod. od 3.10.2017 po celý akademický rok 2017/2018

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 57

skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke (suterén) na č. 040

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 17:00
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Piatok 9.00 -12.00