Akademická knižnica

Oznam

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK

bude v dňoch 2.1.-5.1.2018 zatvorená

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK v roku 2016 participovala na spoločnom projekte fakultných knižníc UK: Nákup študijnej literatúry z oblasti spoločenských, humanitných, pedagogických, historických vied, teológie, umenia, práva, ekonómie, manažmentu, vied o športe, ktorý získal finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. 

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Študovňa odbornej literatúry,
Bibliografická študovňa a časopisy,
Jazyková študovňa  

Adresa: Šoltésovej 4, prízemie., č. dv. 57, 58, 59
Tel: 02 50222 119
E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka - multimediálna študovňa

Adresa: Šoltésovej 4, suterén, č. dv. 033, 036 + 040
Tel: 02 50222 116, 02 50222415
E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk, kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Oznam

predĺžená služba (utorky) do 17.00 hod. od 3.10.2017 po celý akademický rok 2017/2018

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 57

skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke (suterén) na č. 040

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 17:00
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Piatok 9.00 -12.00