Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

Akademická knižnica PdF UK je od 26.10.2020 až do odvolania ZATVORENÁ

Termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia bol posunutý do 13.11.2020.

Platnosť žiadaniek na knihy bola tiež posunutá do 13.11.2020. Žiadanky budú vybavené po obnovení prevádzky knižnice.

Počas zákazu vychádzania sú pozastavené aj poplatky za oneskorené vrátenie výpožičiek.

 

 

Pozor na predátorské publikovanie

Viac informácii nájdete v článku

Oznam

Bibliobox je dočasne premiestnený do budovy na Račianskej č. 59

O pracovisku

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Pedagogickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, rešeršnými a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Akademická knižnica PdF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov PdF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK, cenník (pozri aj dokumenty).

Kde nás nájdete

Budova:

  Šoltésovej 4

Študovňa odbornej literatúry,
Študovňa jazykovej literatúry,
Bibliografická študovňa

Šoltésovej 4, prízemie, č.. 57, 58, 59
Tel: 
        +421 2 9015 9313
        +421 2 9015 9419
        +421 2 9015 9403

E-mail: jazykova(at)fedu.uniba.sk

Požičovňa,
Študovňa kvalifikačných prác,
Mediatéka

Šoltésovej 4, suterén, č.. 033, 036 + 040
Tel:
        +421 2 9015 9309
        +421 2 9015 9308

E-mail: pozicovna(at)fedu.uniba.sk
kvalifikacne.prace(at)fedu.uniba.sk

Oznam

skener pre študentov v Študovni odbornej literatúry na č. 57
skener pre znevýhodnených študentov v Mediatéke
             (suterén) na č. 040

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Utorok 9.00 -12.00 13:00 - 17:00
Streda 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 9.00 -12.00 13.00 - 15.30
Piatok 9.00 -12.00