Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekanky

Zuzana Minárová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159325
č.d. 207
e-mail: minarovafedu.uniba.sk

Kancelária dekanky:

Mgr. Katarína Vybíralová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159327
č.d. 207
e-mail: vybiralovafedu.uniba.sk

Tajomník fakulty

Mgr. Erika Poláčiková
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159322
e-mail: polacikovafedu.uniba.sk

Odborný referent na útvare tajomníka

Mgr. Svetlana Kuzmits
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159360
č.d. 211
e-mail: kuzmitsfedu.uniba.sk

Archivár - registratúrny pracovník

Mária Kunová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159338
č.d. 220
e-mail: kunova@fedu.uniba.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia
Mgr. Stela Ištvánfyová 
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159352
č.d. 213
e-mail: ekonom@fedu.uniba.sk

 

Ekonomika práce
Mgr. Michaela Molnárová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159355
č.d. 217
e-mail: molnarovafedu.uniba.sk  

Rozpočtár, účtovník
Zuzana Myslovičová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159356
č.d. 216
e-mail: myslovicovafedu.uniba.sk

 

Rozpočtár, účtovník
Renáta Krausová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159353
č.d. 216
e-mail: krausovafedu.uniba.sk

 

Učtáreň hospodárskej činnosti
Zuzana Zachardová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159358
č.d. 216
e-mail: zachardovafedu.uniba.sk

 

MTZ - objednávky+faktúry
Janette Rakovská
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159357
č.d. 217
e-mail: rakovska@fedu.uniba.sk

Mgr. Michaela Molnárová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159355
č.d. 217
e-mail: molnarova@fedu.uniba.sk 

Zuzana Myslovičová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159356
č.d. 216
e-mail: myslovicova@fedu.uniba.sk

Evidencia majetku
Tina Ligačová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159354
č.d. 215
e-mail: ligacovafedu.uniba.sk

 

Mzdová učtáreň

Ing. Zuzana Kasmanová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159321
č.d. 218 
e-mail: kasmanovafedu.uniba.sk 

Mzdový účtovník a účtovník pre PAM
Iveta Routilová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159347
č.d. 219 
e-mail: routilova@fedu.uniba.sk 

Pokladňa/Sklad
Mgr. Stela Ištvánfyová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159352
č.d. 213 
e-mail: ekonom@fedu.uniba.sk

Renáta Krausová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-90159353
č.d. 216
e-mail: krausovafedu.uniba.sk

 

 

Vnútorná správa

Vedúci oddelenia, energetika
Ing. Peter Košťál
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 90159350
e-mail: kostal@fedu.uniba.sk

 

Prevádzka
Bc. Tomáš Pribyla
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 90159346
e-mail: pribylafedu.uniba.sk

 

Fakturácie, podateľňa, prevádzka
Mária Kunová
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 90159338
e-mail: kunova@fedu.uniba.sk

Iveta Routilová
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 219
tel.: +421 2 90159347
e-mail: routilovafedu.uniba.sk

 

Podateľňa
Jana Rapcová
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 2
tel.: +421 2 90151009
e-mail: rapcovafedu.uniba.sk
e-mail: podatelnafedu.uniba.sk

 

Doprava, údržba Račianska č.59

Ľubomír Halan

Juraj Martišek 

Martin Eckhardt

Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 9
tel.: +421 2 90159348, +421 2 90159334

 

Údržba Šoltésovej č.4
Juraj Martišek 
Vladimír Bursa
Šoltésovej ul. 4, 811 08 Bratislava
miestnosť č. 48, č. 3
tel.: +421 2 90159345, +421 2 90159331

 

Údržba Moskovská č.3

Moskovská č.3, 811 08 Bratislava
miestnosť č. 016
tel.: +421 2 90159343

 

 

 

Referát personálnej práce

Ing. Miroslava Malíková
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159440
č.d: 204
e-mail: personalnefedu.uniba.sk

Ing. Michaela Mihálová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159324
č.d: 204
e-mail: personalnefedu.uniba.sk

Mgr. Marcela Štefániková
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159451
č.d: 204
e-mail: personalnefedu.uniba.sk

Referát pre celoživotné vzdelávanie

 

PaedDr. Andrea ĎURČOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159363
č.d. 120
e-mail: durcovafedu.uniba.sk

PaedDr. Janette VLČKOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159364
č.d. 121
e-mail: vlckovafedu.uniba.sk

<output>Ing.Jana Belayová</output>

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ivana Šufliarska
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159362
č.d. 203
e-mail: sufliarskafedu.uniba.sk

 (referentka pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a ŠVOUČ)

Ing. Rastislav Seč

Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159361
č.d. 203
e-mail: secfedu.uniba.sk

(referent pre projekty)

Ing. Ľubica Jenčopaľová 
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
telefonický kontakt: +421-2-90159260
číslo dverí: 203
e-mail: jencopalovafedu.uniba.sk

(referent pre doktorandské štúdium)

Referát zahraničných vzťahov

Mgr. Kristína Filipeje
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-90159499
č.d. 201
e-mail: filipejefedu.uniba.sk

Referát pre rozvoj fakulty

Mgr. Pavol Kmec
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: 02/9015 9387
č.d. R-116
e-mail: kmec(at)fedu.uniba.sk

(referent pre kvalitu) 

Mgr. Michaela Yörük
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: 02/9015 9465
č.d. R-116
e-mail: yoruk(at)fedu.uniba.sk

(referentka pre kvalitu)