Dekanát

Sekretariát dekanky

Zuzana Minárová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287208
č.d. 207
e-mail: minarovafedu.uniba.sk

Kancelária dekanky:

Mgr. Katarína Vybíralová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287207
č.d. 207
e-mail: vybiralovafedu.uniba.sk

Tajomník fakulty

Mgr. Erika Poláčiková
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287211
e-mail: polacikovafedu.uniba.sk

Odborný referent na útvare tajomníka

Mgr. Petra Kubová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287211
č.d. 211
e-mail: petra.kubovauniba.sk 

Archivár - registratúrny pracovník

Veronika Kardošová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287214
č.d. 214
e-mail: kardosovafedu.uniba.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia
Mgr. Stela Ištvánfyová 
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287213
č.d. 213
e-mail: ekonom@fedu.uniba.sk

 

Ekonomika práce
Mgr. Michaela Poláčiková
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287217
č.d. 217
e-mail: michaela.polacikova@uniba.sk 

Rozpočtár, účtovník
Zuzana Myslovičová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287216
č.d. 216
e-mail: myslovicovafedu.uniba.sk

 

Rozpočtár, účtovník
Renáta Krausová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287216
č.d. 216
e-mail: krausovafedu.uniba.sk

 

Učtáreň hospodárskej činnosti
Zuzana Zachardová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287216
č.d. 216
e-mail: zachardovafedu.uniba.sk

 

MTZ - objednávky+faktúry
Janette Rakovská
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287217
č.d. 217
e-mail: rakovska@fedu.uniba.sk

Mgr. Michaela Poláčiková
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287217
č.d. 217
e-mail: michaela.polacikovauniba.sk 

Zuzana Myslovičová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287216
č.d. 216
e-mail: myslovicova@fedu.uniba.sk

Evidencia majetku
Tina Ligačová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287215
č.d. 215
e-mail: ligacovafedu.uniba.sk

 

Mzdová učtáreň

Ing. Zuzana Kasmanová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287218
č.d. 218 
e-mail: kasmanovafedu.uniba.sk 

Mzdový účtovník a účtovník pre PAM
Iveta Routilová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287219
č.d. 219 
e-mail: lukovicova@fedu.uniba.sk 

Pokladňa/Sklad
Mgr. Stela Ištvánfyová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287213
č.d. 213 
e-mail: ekonom@fedu.uniba.sk

Renáta Krausová
Račianska ul. 59
813 34 Bratislava
tel.: +421-2-49287216
č.d. 216
e-mail: krausovafedu.uniba.sk

 

 

Vnútorná správa

Vedúci oddelenia, energetika
Bc. Miroslav Lackovič
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 49287 113
e-mail: lackovicfedu.uniba.sk

 

Prevádzka
Igor Jesenský
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 49287 113
e-mail: jesensky@fedu.uniba.sk

 

Fakturácie, podateľňa, prevádzka
Mgr. Maroš Náprstek
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 49287 113
e-mail: naprstek@fedu.uniba.sk

 

Iveta Routilová
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 219
tel.: +421 2 49287 219
e-mail: routilovafedu.uniba.sk

 

Podateľňa
Irena Gašparovičová
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava
miestnosť č. 2
tel.: +421 2 49287 152

 

Doprava, údržba Račianska č.59
Bc. Marek Rzeszoto
Martin Eckhardt
Račianska ul. 59, 813 34 Bratislava,
miestnosť č. 9
tel.: +421 2 49287 159

 

Údržba Šoltésovej č.4
Igor Polčic
Vladimír Bursa
Šoltésovej ul. 4, 811 08 Bratislava
miestnosť č. 48, č. 3
tel.: +421 2 50222 101 (102)

 

Údržba Moskovská č.3
Marian Kóša
Moskovská č.3, 811 08 Bratislava
miestnosť č. 016
tel.: +421 2 50222 302
e-mail: kosafedu.uniba.sk

 

 

Referát personálnej práce

Mgr. Emília MAJERČÍKOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287204
č.d: 204
e-mail: personalnefedu.uniba.sk

Ing. Michaela Mihálová
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287204
č.d: 204
e-mail: personalnefedu.uniba.sk

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Vedúca referátu:

PaedDr. Andrea ĎURČOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287120
č.d. 120
e-mail: durcovafedu.uniba.sk

PaedDr. Janette VLČKOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287121
č.d. 121
e-mail: vlckovafedu.uniba.sk

<output>Ing.Jana Belayová</output>

Ing. Jana BELAYOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287121
č.d. 121
e-mail: belayovafedu.uniba.sk

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ivana Šufliarska

Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287203, 44254872
č.d. 203
e-mail: sufliarskafedu.uniba.sk

 (referentka pre vedu, výskum a ŠVOUČ)

Mgr. Lukáš Kacej
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287203
č.d. 203
e-mail: kacejfedu.uniba.sk

 (referent pre doktorandské štúdium)

Mgr. Pavol Kmec
Račianska 59
813 34 Bratislava
tel. +421-2-44254958
č.d. 203
e-mail: kmecfedu.uniba.sk

 (referent pre národné a nadnárodné projekty)

Ing. Rastislav Seč
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287203
č.d. 203
e-mail: secfedu.uniba.sk

(referent pre projekty)

Referát zahraničných vzťahov

PhDr. Tamara SOJKOVÁ
Račianska ul. 59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287201
č.d. 201
e-mail: sojkovafedu.uniba.sk