Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Umelecká činnosť

Vyhľadávanie umeleckej činnosti v Centrálnom registri Evidencie umeleckej činnosti

 

Centrálny register umeleckej činnosti a ohlasov pre vykazovacie obdobie CREUČ 2022 je pre evidenciu výstupov otvorený.

Evidencia umeleckej činnosti v systéme CREUČ 2 prebieha podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.

Zmeny v evidencii umeleckej činnosti v roku 2022 - prezentácia zo školenia

Umeleckú  činnosť  v  plnom  rozsahu  eviduje  Akademická  knižnica  UK, otázky ohľadom evidencie CREUČ prosím píšte na: creucvili.uniba.sk.

Pre zefektívnenie evidencie bol vytvorený portál pre nahlasovanie umeleckej činnosti a zber podkladov v e-forme dostupný na: https://midas.uniba.sk/?page_id=631  

Podklady možno doručiť aj prostredníctvom podateľne (vnútornou poštou) rektorátu na adresu Akademickej knižnice UK.

Metodika CREUČ 2022:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/metodika_creuc_2022_220621.pdf

Pravidlá evidencie – Hudobné umenie:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/hu.pdf

Pravidlá evidencie – Výtvarné umenie:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/vu.pdf

Pravidlá evidencie – Kurátorstvo:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/ku.pdf