Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Umelecká činnosť

Vyhľadávanie umeleckej činnosti v Centrálnom registri Evidencie umeleckej činnosti

 

 ______________________________________________________________________________________

VŠETKY INFORMÁCIE A POSTUPY K ZASIELANIU PODKLADOV K EVIDENCII UMELECKEJ ČINNOSTI 

 

Zber podkladov na evidovanie umeleckých výstupov

Návod na vytvorenie priečinku na podklady vo OneDrive a vygenerovanie prepojenia k podkladom 

 ______________________________________________________________________________________

 

Evidencia umeleckej činnosti v systéme CREUČ 2 prebieha podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.

Zmeny v evidencii umeleckej činnosti v roku 2022 - prezentácia zo školenia

 

20. 12. 2022: Zverejnená aktualizácia metodiky CREUČ a pravidiel evidencie podľa druhov umeleckej činnosti. Nové dokumenty sú dostupné na stránke CREUČ UK:  https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/evidencia-umeleckej-cinnosti/

 

Metodika CREUČ 2022:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/metodika_creuc_2022_220621.pdf

Pravidlá evidencie – Hudobné umenie:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/hu.pdf

Pravidlá evidencie – Výtvarné umenie:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/vu.pdf

Pravidlá evidencie – Kurátorstvo:  cms.crepc.sk/Data/Sites/1/creuc2/metodika2022/ku.pdf

 

Podklady možno doručiť aj prostredníctvom podateľne (vnútornou poštou) rektorátu na adresu Akademickej knižnice UK.

Umeleckú  činnosť  v  plnom  rozsahu  eviduje  Akademická  knižnica  UK, otázky ohľadom evidencie CREUČ prosím píšte na: creucvili.uniba.sk.