Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Akademická knižnica PdF UK je otvorená pre čitateľov za dodržania aktuálnych hygienických predpisov

Na žiadané knihy je nutné vopred poslať žiadanku cez súborný online katalóg. Platnosť žiadaniek je 5 kalendárnych dní. 

<output>Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní</output>

<output>Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní</output>

Požičané knihy môžete vrátiť aj do biblioboxu alebo doporučene poštou na adresu:

Akademická knižnica
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava
Odporúčame elektronický podací lístok Slovenskej pošty s možnosťou sledovania Vašej zásielky. Bolo by vhodné, keby ste nás hneď po poslaní balíka informovali o zásielke na ozsvaldovafedu.uniba.sk a uviedli aj jej podacie číslo, prípadne zaslali scan podacieho lístka.
Bibliobox je umiestnený na Račianskej 59 vo vestibule, budova je otvorená každý deň v čase od 6:30 do 17:00 (prípadné zmeny v otvorení budovy sú vždy uvedené na web stránke PdF UK https://www.fedu.uniba.sk/). Upozorňujeme, že vrátené knihy sa odpisujú z konta čitateľa 1x za týždeň.

 

  • Bezdrôtové pripojenie notebooku do počítačovej siete fakulty  - WIFI na Univerzite Komenského

  • Vieš o tom, že Akademická knižnica UK je na Facebooku?