Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Informácie k službám knižnice

Na žiadané dokumenty je nutné vopred poslať žiadanku cez súborný online katalóg. Dokumenty si môžete vyzdvihnúť najskôr nasledujúci pracovný deň (e-mailové notifikácie o príprave dokumentu neposielame). Platnosť žiadaniek je 5 pracovných dní. 

<output>Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní</output>

<output>Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní</output>

Požičané knihy môžete vrátiť aj do biblioboxu alebo doporučene poštou na adresu:

Akademická knižnica
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava
Odporúčame elektronický podací lístok Slovenskej pošty s možnosťou sledovania Vašej zásielky.

Bibliobox je umiestnený na Šoltésovej 4 vo vestibule.

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na ozsvaldovafedu.uniba.sk

 

Informácie pre končiacich študentov

"Potvrdenia o vysporiadaní záväzkov študenta voči Akademickej knižnici" bude knižnica zasielať priamo na Študijné oddelenie PdF UK v elektronickej podobe.

Prosíme všetkých študentov končiacich bakalárske alebo magisterské štúdium, ktorí majú požičané knihy, aby ich vrátili najneskôr do 5 dní od úspešného absolvovania štátnej záverečnej skúšky.

Možnosti vrátenia:

1) Osobne do biblioboxu
2) Osobne do požičovne 
3) Doporučene poštou (viď. pokyny vyššie)

Potvrdenie o vyrovnaní záväzkov je potrebné na úspešné ukončenie Vášho štúdia.

 

 

 

  • Bezdrôtové pripojenie notebooku do počítačovej siete fakulty  - WIFI na Univerzite Komenského

  • Vieš o tom, že Akademická knižnica UK je na Facebooku?