Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Požičovňa Akademickej knižnice PdF UK je od 11.5.2021 otvorená v obmedzenom režime za dodržania aktuálnych hygienických predpisov.

Otváracie hodiny požičovne:
utorok            8:30 - 12:00   13:00 - 15:30
štvrtok           8:30 - 12:00   13:00 - 15:30
Návštevníkov požičovne upozorňujeme, že vstup do požičovne je opäť cez schodište do suterénu pri vrátnici.
Žiadané knihy je potrebné si vopred objednať cez online katalóg.
Študovne AK PdF UK zostávajú až do odvolania zatvorené.
Čitatelia môžu do požičovne vstupovať po jednom, je potrebné použiť dezinfekciu na ruky, respirátor FFP2 alebo rúško a dodržiavať ďalšie aktuálne opatrenia: https://korona.gov.sk/.  Dezinfekcia rúk je k dispozícii pri vstupe do budovy aj pri vstupe do požičovne. Odporúčame priniesť si aj vlastné ochranné rukavice a vlastné pero.
Termín vrátenia všetkých výpožičiek bol posunutý do 30.6.2021.
Požičané knihy môžete vrátiť aj do biblioboxu alebo doporučene poštou na adresu:
Akademická knižnica
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava
Odporúčame elektronický podací lístok Slovenskej pošty s možnosťou sledovania Vašej zásielky. Bolo by vhodné, keby ste nás hneď po poslaní balíka informovali o zásielke na ozsvaldovafedu.uniba.sk a uviedli aj jej podacie číslo, prípadne zaslali scan podacieho lístka.
Bibliobox
je umiestnený na Račianskej 59 vo vestibule, budova je otvorená každý deň v čase od 7:00 do 15:30. Pokiaľ nebude ukončená rekonštrukcia hlavného vchodu, treba používať vchod v zadnej časti budovy. Pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky, respirátor FFP2 alebo rúško, dodržať 2 m odstupy, prípadne ďalšie platné hygienické nariadenia. Upozorňujeme, že vrátené knihy sa odpisujú z konta čitateľa 1x za týždeň.

Informácia pre končiacich študentov

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu Akademická knižnica PdF UK dočasne ruší písomnú formu "Potvrdenia o vysporiadaní záväzkov študenta voči Akademickej knižnici". Potvrdenie bude knižnica zasielať priamo na Študijné oddelenie PdF UK v elektronickej podobe.

Prosíme všetkých študentov končiacich bakalárske alebo magisterské štúdium, ktorí majú požičané knihy, aby ich vrátili najneskôr do 7 dní od absolvovania štátnej záverečnej skúšky.

Možnosti vrátenia:

1) Osobne do biblioboxu
2) Osobne do požičovne 
3) Doporučene poštou 

Bližšie pokyny k vráteniu požičaných kníh pozri vyššie

 

 

  • Bezdrôtové pripojenie notebooku do počítačovej siete fakulty  - WIFI na Univerzite Komenského

  • Vieš o tom, že Akademická knižnica UK je na Facebooku?