Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Zamestnanci

Mgr. Antónia Bartošová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/901 59 307
Miestnosť
S-111
Publikačná činnosť

Dušan Bublík

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/502 22 415
Miestnosť
S-036

Adriana Fojtíková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník
Telefón
02/502 22 116
Miestnosť
S-033

Mgr. Katarína Janečková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
Telefón
02/901 59 310
Miestnosť
S-110
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Obselková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/502 22 416
02/502 22 119
Miestnosť
S-57
Poznámka
zástupkyňa vedúcej Akademickej knižnice,
správca webovej stránky
Publikačná činnosť

Alžbeta Ozsvaldová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/502 22 116
Miestnosť
S-033

Alžbeta Stupková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/901 59 313
Miestnosť
S-57

RNDr. Ľubica Vidličková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/901 59 314
Miestnosť
S-58