Kontakty

Zamestnanci

Mgr. Antónia Bartošová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/502 22 417
Miestnosť
S-111
Publikačná činnosť

Dušan Bublík

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/502 22 415
Miestnosť
S-036

Adriana Fojtíková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
knihovník

Mgr. Katarína Janečková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
Telefón
02/502 22 413
Miestnosť
S-110
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Obselková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/502 22 416
02/502 22 119
Miestnosť
S-57
Publikačná činnosť

Alžbeta Ozsvaldová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/502 22 116
Miestnosť
S-033

Alžbeta Stupková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/502 22 119
Miestnosť
S-57

RNDr. Ľubica Vidličková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/502 22 414
Miestnosť
S-58