Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

RNDr. Ľubica Vidličková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu, vedúca
+421 2 9015 9314
S-42

Ing. Iveta Brestovanská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
+421 2 9015 9403
S-59

Adriana Fojtíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
+421 2 9015 9309
S-033

Mgr. Katarína Janečková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
+421 2 9015 9310
S-41

Mgr. Veronika Leviczká

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9313
02/901 59 313
S-60

Mgr. Ivana Malíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9015 9419
S-58

Alžbeta Ozsvaldová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vedu, umenie a doktorantské štúdium, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník, špecialista na katalogizáciu
+421 2 9015 9312
S-033
[1]