Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Dušan Bublík

Akademická knižnica,
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
+421 2 9015 9308
S-036

Mária Dobročková

Akademická knižnica,
knihovník
+421 2 9015 9418
02/901 59 418
S-033

Mgr. Katarína Janečková

Akademická knižnica,
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
+421 2 9015 9310
S-110

Mgr. Ivana Malíková

Akademická knižnica,
knihovník
+421 2 9015 9419
02/901 59 419
S-57

Alžbeta Ozsvaldová

Akademická knižnica,
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
+421 2 9015 9312
S-033

Alžbeta Stupková

Akademická knižnica,
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9015 9313
S-60
[1]