Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

 

 

Zamestnanci

RNDr. Ľubica Vidličková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/901 59 314
Miestnosť
S-111

Ing. Iveta Brestovanská

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
Telefón
02/901 59 403
Miestnosť
S-58

Dušan Bublík

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/901 59 308
Miestnosť
S-036

Mária Dobročková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník
Telefón
02/901 59 418
Miestnosť
S-033

Adriana Fojtíková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/901 59 309
Miestnosť
S-033

Mgr. Katarína Janečková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
Telefón
02/901 59 310
Miestnosť
S-110
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Malíková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/901 59 419
Miestnosť
S-57

Alžbeta Ozsvaldová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/901 59 312
Miestnosť
S-033

Alžbeta Stupková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/901 59 313
Miestnosť
S-57