Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

 

 

Zamestnanci

RNDr. Ľubica Vidličková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/901 59 314
Miestnosť
S-111

Ing. Zuzana Obselková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/502 22 416
02/502 22 119
Miestnosť
S-57
Poznámka
zástupkyňa vedúcej Akademickej knižnice,
správca webovej stránky
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Janečková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, odborný dokumentarista
Telefón
02/901 59 310
Miestnosť
S-110
Publikačná činnosť

RNDr. Vlasta Lúčanová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník
Telefón
02/901 59 403
Miestnosť
S-58

Marianna Bačová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník
Telefón
02/901 59 404

Dušan Bublík

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/901 59 308
Miestnosť
S-036

Adriana Fojtíková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník
Telefón
02/901 59 309
Miestnosť
S-033

Alžbeta Ozsvaldová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
Telefón
02/502 22 116
Miestnosť
S-033

Alžbeta Stupková

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
Oddelenie automatizovaného spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/901 59 313
Miestnosť
S-57

Lýdia Labajová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
knihovník