Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Periodiká

Periodiká

periodiká AK PdF UK

Časopisy sa nepožičiavajú absenčne, poskytujú sa len na prezenčné štúdium v Bibliografickej študovni. 
Zoznam všetkých titulov časopisov nachádzajúcich sa v Akademickej knižnici Pedagogickej fakulty UK je uvedený v priloženom súbore „periodiká AK PdF UK“, konkrétne ročníky a čísla časopisov si čitatelia môžu zistiť cez súborný online katalóg. Staršie ročníky, ktoré sú uložené v sklade, je možné si objednať prostredníctvom žiadanky, k dispozícii budú na druhý deň
.

  • Portál e-časopisov UK možnosť zistiť dostupnosť e-časopisu pre UK (v ktorých databázach a ktoré čísla daného e-časopisu sú prístupné)