Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra špeciálnej pedagogiky

Informácie pre novoprijatých študentov

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. A MGR. ŠTÚDIA

na stránke informácie pre novoprijatých študentov nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.

Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky je unikátnym pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2011 patrí spolu s Centrom špeciálnopedagogického výskumu k Ústavu špeciálnopedagogických štúdií. Ústav špeciálnopedagogických štúdií je aktuálne najväčší útvar Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Zabezpečuje vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov. Realizuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa v odbore špeciálna pedagogika. Katedra zároveň poskytuje servisné služby vo výučbe pre tie študijné odbory, ktoré majú v obsahu vzdelávania disciplíny z oblasti špeciálnej pedagogiky.

 Riaditeľka ústavu                   Vedúca katedry                     Tajomníčka katedry

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
PaedDr. Monika Šulovská, PhD.