Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné konanie

33. SOCIÁLNA PRÁCA

ZODPOVEDNÉ OSOBY

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

prof. Dr. Phil. Mgr. Martin Muránsky, PhD.

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

 

OPISY ODBORU HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO KONANIA

Opis odboru habilitačného konania (SK)

Opis odboru habilitačného konania (EN)

Opis odboru inauguračného konania (SK)

Opis odboru inauguračného konania (EN)

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore SOCIÁLNA PRÁCA

Minimálne kritériá SOCIÁLNA PRÁCA

Minimálne kritériá SOCIÁLNA PRÁCA_EN