Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada PdF UK

Zloženie Akreditačnej rady PdF UK

Zástupcovia pedagógov  PdF UK

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. (predseda AR PdF UK)

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

 

Zástupcovia študentov PdF UK v Bratislave

Bc. Eva Frtúsová

Mgr. Stanislava Slováková

Mgr. Mária Skaličanová

Mgr. Jana Zeman

Mgr. Tomáš Planka

 

Zástupcovia zamestnávateľov

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

PaedDr. Erika Drgoňová,  PhD.

PaedDr. Vladimíra Bezúchová

JUDr. František Juhos

 

Zástupcovia zo  zahraničia a ďalší významní odborníci

doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 

doc. PaedDr.Silvia Barnová, PhD, MBA.

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.

Dr. Marcel Pilecky

Manuál evaluácie pre ŠP, VSK a HIK

Hodnotiaci hárok pre ŠP_VSK_HKaIK

Prezenčná listina AR PdF UK v Bratislave

PREZENČNÁ LISTINA AR PdF UK V BRATISLAVE