Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia PdF UK pre študentov

Predsedníčka:

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

 

Členovia:

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

Bc. Patrik Kozár

Bc. Fajkišová Dominika

Bc. Nina Nitrianská