Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia PdF UK pre študentov

Predsedníčka:
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Členovia:
Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
Bc. Michaela Mladá, UPV
Paulína Šutá, SLHI
Daniel Slovák, ANHI.