Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Kvalifikácia:

2010  Ph.D. vývinová psychológia

2005  Mgr. psychológia v kombinácii

 

Súčasné pracovné zaradenie:

Výskumná pracovníčka

 

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

Metodológia, Štatistické metódy a techniky, Psychologické techniky zvládania záťaže

 

Zoznam vedeckých, výskumných aktivít a grantových projektov:

Výskumný projekt podporený získaním Ceny rektora MU za dizertační projekt (kategória D).

Grantový projekt GAČR 406/09/2096 – Emoční inteligence a její role v copingu.

The International Resilience Project (Halifax)

Grantový projekt GAČR P4 07/12/2325 - School bullying as a process – a social-cognitive analysis of classroom bullying.

 

Členstvo:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Českomoravská psychologická společnost,

European Association for Research on Adolescence,

Association for Behavioral and Cognitive Therapies.