Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre zamestnancov

ERASMUS + učiteľská mobilita (STA) a mobilita administratívnych pracovníkov (STT)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvára Výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018.

Prihláška STA – mobilita vysokoškolských pedagógov – vyžaduje sa priložiť aj akceptačný list prijímajúcej univerzity, pre začiatok môže byť aj v mailovej podobe, treba si však vyžiadať aj oficiálny dokument.

Tu nájdete zoznam zahraničných univerzít podľa jednotlivých katedier – názov univerzity, Erasmus kód univerzity, ktorý sa vyžaduje uviesť v prihláške, počet učiteľov, ktorí môžu na danú univerzitu vycestovať. 

Prihláška STT  mobilita ostatných pracovníkov -  stačí uviesť skupinu zvolenej krajiny (zo 4 skupín Erasmus+, ktoré nájdete na nižšie uvedenom linku) a plánovaný kvartál cesty, vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú vypísané termíny Staff Weekov na jednotlivých zahraničných univerzitách. Staff Week je týždeň organizovaný na zahraničných univerzitách pre administratívnych pracovníkov univerzít (obvykle v letnom semestri aktuálneho akademického roka).

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Prihlášku s potrebnými prílohami 

je potrebné odovzdať do pondelka 15. 5. 2017, 13:00 

katedrovému koordinátorovi pre program ERASMUS+ na Kvv: 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Š-133, sevcovicfedu.uniba.sk

 

Ďakujem.

tlačivá

SLOVART G.T.G.

Vážení zamestnanci,

 

Akademická knižnica v spolupráci so SLOVART G.T.G.,  Vás pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry, ktorá sa bude konať 27. 3. 2017 /pondelok/, v budove na Šoltésovej 4, na č. 5  /pozvánka v prílohe/Tešíme sa na návštevu!

Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 23/2016 Smernica rektora UK Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave.

Predpis nadobudol platnosť 14. decembra 2016 a nadobudol účinnosť 1. januára 2017.

"Výberová personálna bibliografia" prof. PhDr. Ondreja Sliackeho, CSc.

Vážení akademickí pracovníci,

 

dovoľujem si Vám zaslať informáciu a link, kde je umiestnená "Výberová personálna bibliografia"  prof. PhDr. Ondreja Sliackeho, CSc.

 

http://www.fedu.uniba.sk/<wbr />sucasti/akademicka-kniznica/<wbr />publikacna-cinnost/

 

S pozdravom Bartošová

GRATULUJEME OCENENÝM

Dňa 7. 12. 2016 počas osláv 70. výročia od založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli niektorým pedagógom a študentom z Katedry výtvarnej výchovy udelené ocenenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme.

 

zlatá medaila Univerzity Komenského:

- rektor UK, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD. ocenil zlatou medailou Univerzity Komenského doc. S. Harangoza, akad. mal.

 

ocenení pracovníci k 70. výročiu:

- prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

- doc. S. Harangozó, akad. mal.

- doc. J. Trepač, akad.mal.

 

ocenení študenti a doktorandi k 70. výročiu:

- Mgr. B. Okasová, PhD.

- Mgr. V. Kralovičová, PhD.

- Mgr. Z. Borároš, PhD. (in memoriam)

 

strieborne promócie:

- akad. soch. K. Pataki

- prof. PaedDr. K. Ondreička, akad. mal. (in memoriam)

 

V mesiaci december 2016 boli ocenení pedagógovia Kvv aj inými oceneniami:

- doc. S. Harangozó, akad. mal., dostal cenu Fondu výtvarných umení 2016, za významný prínos v oblasti výtvarného umenia

- PhDr. Ľ. Moza, získal ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2016 v kategórii dobrovoľníctvo a filantropia, ktoré mu udelil predseda Bratislavského samosprávneho kraja.