Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edukačné aktivity a webináre

Séria edukačných aktivít v júni 2020 prebehla formou interaktívnych webinárov, ktoré sme realizovali pre študentov stredných škôl online. V novembri 2020 sa tešíme na ďalšie webináre!

 

#poďnaslovíčko

Prvý webinár s názvom #poďnaslovíčko sme organizovali v dňoch 24. júna 2020 a 25. júna 2020 a zúčastnilo sa ho 24 študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí mali záujem o nemecký jazyk a chceli si kreatívnym spôsobom precvičiť slovnú zásobu.

V prvej tematickej časti s názvom Slová a slovné spojenia sme študentom atraktívnym spôsobom ukázali, ktoré slová sa navzájom dajú spájať. Spoločne sme objavovali správne kolokácie v digitálnych slovníkoch a textoch.

Cieľom druhej tematickej časti s názvom Mediácia ako jazyková činnosť bolo študentom priblížiť pojmy mediácia a mediátor a venovali sme sa mediačným činnostiam spojeným s učením sa. Študenti mali možnosť interaktívnym spôsobom tvoriť a pretvárať texty použitím slovných spojení.

 

Pozvánka

 

Program

Na webinár v lete 2020 nadväzuje Moodle kurz #ja&nemčina. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!