Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

 

Ako postupovať pri rozhodovaní sa o PhD. štúdiu

Informácia pre  uchádzačov o doktorandské štúdium v slovenskom jazyku

Informácia pre  uchádzačov o doktorandské štúdium v cudzom jazyku

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Didaktika dejepisu

Logopédia

Predškolská a elementárna pedagogika

Sociálna práca

Špeciálna pedagogika

Didaktika umelecko-výchovných predmetov

 

Doktorandské štúdium v cudzom jazyku - Doctoral study in a foreign language

 

 

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr
Didaktika dejepisu
Predškolská a elementárna pedagogika
Sociálna práca
Špeciálna pedagogika
Didaktika umeleckovýchovných predmetov.