Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Živé prenosy - online dizertačné skúšky/obhajoby dizertačných prác

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Obhajoba dizertačnej práce 11.2.2022

Mgr. Tímea Tóthová o 14:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 10.2.2022

Mgr. Zuzana Tomčániová o 10:00 hod., Odkaz na živé vysielanie