Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Živé prenosy - online dizertačné skúšky/obhajoby dizertačných prác

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Obhajoba dizertačnej práce 31.08.2021

Mgr. Vladislav Matej o 15:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 23.08.2021

Mgr. Anna Durić o 9:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Mgr. Ondrej Čapák o 10:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Obhajoba dizertačnej práce 24.6.2021

Mgr. Alica Antalová o 13:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 21.6.2021

Mgr. Lenka Štangová o 13:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

PaedDr. Zuzana Vávrová o 15:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Obhajoba dizertačnej práce 21.6.2021

Mgr. Zuzana Marková o 10:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 19.05.2021

Mgr. Petra Miklóšová o 17:30 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 13.5.2021

Mgr. Michal Zemko o 9.00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Mgr. Ondrej Čapák o 11:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 12.5.2021

Mgr. Zuzana Ivanová o 9:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Mgr. Simona Schallerová o 11:00 hod., Odkaz na živé vysielanie

Mgr. Anna Durić o 13:00 hod., Odkaz na živé vysielanie