Kontakt

Korešpondenčná adresa

Pedagogická fakulta UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

číslo dverí: 202

telefonický kontakt: 00421-2-49287202

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ivana Šufliarska

referentka pre vedu, výskum a ŠVOUČ

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-49287203

e-mail: sufliarska@fedu.uniba.sk

 

Mgr. Lukáš Kacej

referent pre doktorandské štúdium

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-49287203

e-mail: kacej@fedu.uniba.sk

 

Mgr. Pavol Kmec

referent pre národné a nadnárodné projekty

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-49287203

e-mail: kmec@fedu.uniba.sk

 

Ing. Rastislav Seč

referent pre projekty

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-49287203

e-mail: sec@fedu.uniba.sk