Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Pedagogická fakulta UK

Úsek pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Prodekanka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

číslo dverí: 202

telefonický kontakt: 00421-2-90151002

e-mail: tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Oddelenie pre vedu a umenie

Ing. Ivana Šufliarska

referentka pre vedu, výskum a ŠVOUČ

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159362

e-mail: sufliarska@fedu.uniba.sk

 

Ing. Ľubica Jenčopaľová 

referent pre doktorandské štúdium

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159260

e-mail: jencopalova@fedu.uniba.sk

 

Projektové oddelenie

Ing. Rastislav Seč

referent pre projekty

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159361

e-mail: sec@fedu.uniba.sk