Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Pedagogická fakulta UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

číslo dverí: 202

telefonický kontakt: 00421-2-90151002

e-mail: guncaga@fedu.uniba.sk

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ivana Šufliarska

referentka pre vedu, výskum a ŠVOUČ

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159362

e-mail: sufliarska@fedu.uniba.sk

 

Ing. Ľubica Jenčopaľová 

referent pre doktorandské štúdium

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159260

e-mail: jencopalova@fedu.uniba.sk

 

Mgr. Pavol Kmec

referent pre národné a nadnárodné projekty

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159387

e-mail: kmec@fedu.uniba.sk

 

Ing. Rastislav Seč

referent pre projekty

číslo dverí: 203

telefonický kontakt: 00421-2-90159361

e-mail: sec@fedu.uniba.sk