Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

katedrový časopis Artefakt

Artefakt 11


ARTEFAKT 10

ARTEFAKT 9

 

 

 

Artefakt je študentský časopis Ústavu umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Založili ho študenti Katedry výtvarnej výchovy z iniciatívy vtedajšieho šéfredaktora Zoliho Borárosa. Časopis bol založený v roku 2013. Pod vedením bývalého šéfredaktora vyšlo šesť čísel v tlačenej podobe.

V roku 2016 sa šéfredaktorkou stala Veronika Weberová a pod jej vedením získal virtuálnu podobu. Časopis je otvorený všetkým príspevkom od študentov a pedagógov ÚUEŠ a KVV, aby informoval o dianí a novinkách. Vychádza 2x ročne. Príspevky sa zbierajú celý rok na mailovej adrese: artefakt.kvv(at)gmail.com

 

 

Archívne čísla