Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

zamestnanci

Ing. Mária Jančíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9247

JUDr. Danka Knápková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
profesor vysokoškolský, univerzitný

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9261

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9432

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9264

Mgr. Petra Miklóšová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
3.dSOP15

Mgr. Jana Muránska, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9436

JUDr. PhDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9267

doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9268

Mgr. Victor Otieno Okech, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9395

Mgr. Mária Skaličanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
1.dSOP15

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9270

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9430

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9271

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9272

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

profesor vysokoškolský, univerzitný

Telefón na pracovisko    +421 2 9015 9223

Telefón                             00421907670172

Miestnosť                         317

Email                                 leikertfedu.uniba.sk

                                           Publikácie

  

 

 

 

 

externí zamestnanci:

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD. - sebestovafedu.uniba.sk

Mgr. Petra Červená - cervenafedu.uniba.sk

Externí doktorandi:

Mgr. Peter Weiss - weiss2uniba.sk

PhDr. Věra Zámková - zamkova1uniba.sk