Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

zamestnanci

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
odborný asistent
+421 2 9015 9505

JUDr. Danka Knápková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9519

doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
docent
+421 2 9015 9261

PhDr.Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
odborný asistent
+421 2 9015 9511
S40

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
profesor
+421 2 9015 9223
00421907670172
317

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
profesor
+421 2 9015 9264

Mgr. Jana Muránska, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9436

doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
docent
+421 2 9015 9268

doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
docent
+421 2 9015 9430
Šoltésovej Š-39
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1867-5271
Pedagogické zameranie - sociológia, metódy spoločenskovedného výskumu, sociológia náboženstva, demografia
Štvrtok15:30 – 17:00

prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9490

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9271

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9272

  

 

 

 

 

Interní doktorandi:

Mgr. Tomáš Planka - planka3uniba.sk

Mgr. Mária Skaličanová - skalicanova5uniba.sk

 

 

Externí doktorandi:

Mgr. Peter Weiss - weiss2uniba.sk

PhDr. Věra Zámková - zamkova1uniba.sk

Ing. Elena Chrenková Kušnírová - kusnirova42@uniba.sk

PhDr. Vladimíra Minaříková - minarikova100uniba.sk

PhDr. Melinda Čakarová - cakarova1uniba.sk