Staff directory

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
odborný asistent
+421 2 9015 9505

JUDr. Danka Knápková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9519

doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
docent
+421 2 9015 9261

PhDr.Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
odborný asistent
+421 2 9015 9511

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
profesor
+421 2 9015 9223
00421907670172

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
profesor
+421 2 9015 9264

Mgr. Jana Muránska, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9436

doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
docent
+421 2 9015 9268

doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Associate Professor
+421 2 9015 9430

prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9490

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9271

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce
Lektor
+421 2 9015 9272

Internal PhD. students:

Mgr. Tomáš Planka - planka3uniba.sk

Mgr. Mária Skaličanová - skalicanova5uniba.sk

 

External PhD. students:

PhDr. Melinda Čakarová - cakarova1uniba.sk

PhDr. Věra Zámková - zamkova1uniba.sk

Ing. Elena Chrenková Kušnírová - kusnirova42@uniba.sk

PhDr. Vladimíra Minaříková - minarikova100uniba.sk