Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

kontakt

Sídlo:                                                                          

Šoltésovej 4                                                                              

811 08  Bratislava                                            

Tel.: 02/9015 1400                                     

E-mail: sekretariat.ksp(at)uniba.sk                       

www.fedu.uniba.sk

 

Korešpondenčná adresa:

Račianska 59

813 34 Bratislava

Tel.: 02/9015 1009

www.fedu.uniba.sk

 

Vedúca Katedry sociálnej práce

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Tel.: 02/9015 9264

E-mail: mackinova(at)fedu.uniba.sk

 

Sekretariát  katedry:

Ing. Mária Jančíková

Tel.: 02/9015 9247

E-mail: jancikova(at)fedu.uniba.sk