Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo:     

Katedra sociálnej práce

Pedagogická fakulta UK

Šoltésovej 4                                                                              

811 08  Bratislava               

 

Korešpondenčná adresa:

<output>kalafusova@fedu.uniba.sk</output>

<output>kalafusova@fedu.uniba</output>

<output>kalafusova@fedu.uniba.sk</output>                

Katedra sociálnej práce

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34 Bratislava

 

Vedúca Katedry sociálnej práce:

Dr.h.c. prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Tel.: 02/9015 9522

E-mail: mackinovafedu.uniba.sk

 

Sekretariát  katedry:

Mária Kalafusová

Tel.: 02/9015 9247   

E-mail: kalafusovafedu.uniba.sk