Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

KONFERENCIA A WORKSHOP

 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu v rámci projektu KEGA na tému:  APLIKOVANÝ VÝSKUM ORIENTOVANÝ NA VÁKUUM MEDZI ZDRAVOTNOU A SOCIÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU O PACIENTA PO PREPUSTENÍ ZO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA, ktorá sa uskutoční v dňa 18.10.2019.

Program konferencie

Workshop

Pozvánka na konferenciu KEGA

 

Ponuka z linky detskej istoty

PONUKA PRÁCE

Harmonogram štúdia 2019/2020

Harmogram štúdia 2019/2020

!!!!!HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV DO KOMUNITNÉHO CENTRA!!!!!!

Dobrý deň,

Hľadáme dobrovoľníkov na leto do komunitného centra, ktoré prevádzkujeme v Plaveckom Štvrtku, a v ktorom pracujeme prevažne s rómskou komunitou. V rámci dobrovoľníctva by sme potrebovali pomoc najmä pri aktivitách s deťmi, no taktiež s dospelými klientmi, s tým, že študenti by mali taktiež možnosť načerpať vedomosti o celkovej práci s touto cieľovou skupinou a sociálnom poradenstve.Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD.

Koordinátorka a metodička sociálnej práce

Programy sociálnej integrácie

Človek v ohrození, n.o./ People in Need Slovak Rep.

Baštová 5, 811 03 Bratislava

telefón/phone: (+421)917855786

www.clovekvohrozeni.sk

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PLATNÉ OD 20. 5. 2019

Sekretariát KSP je počas rekonštrukcie budovy na Šoltésovej 4 premiestnený na Moskovskú 3, skúšky prebiehajú na Račianskej 59 (v budove dekanátu)

Katedra má k dispozícií miestnosť M-120. V tejto miestnosti budú zároveň prebiehať aj konzultácie študentov s vyučujúcimi.

Kontakt: Sekretariát KSP M-120 Moskovská 3

Ing. Mária Jančíková; tel.: 0903/106 454; email.: jancikova (at)fedu.uniba.sk

POZVÁNKA

Vážení priatelia, 

srdečne Vás a Vašich študentov pozývame na Dni otvorených dverí Rehabilitačného centra KRÍDLA, ktoré sa budú konať v dňoch 24.4 - 26.4. na Partizánskej 2.

Práca v občianskom združení PRIMA

Občianske združenie PRIMA (primaoz.sk) je mimovládna nezisková organizácia, združujúca profesionálov/ky a dobrovoľníkov/čky, s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti „Harm Reduction“ – redukcia poškodení spôsobených užívaním drog. Činnosť OZ PRIMA je zameraná na terénnu sociálnu prácu a prácu v Kontaktnom centre so skrytou populáciou aktívnych užívateľov/liek drog, rovnako ľuďmi konzumujúcimi alkohol, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a ľuďmi bez domova.


Pozvánka

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV 5. ROČNÍKA


Ponuka programu osobnostného a profesionálneho rozvoja, ktorý pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Veľká príležitosť mať zabezpečenú prácu v odbore a hneď po ukončení štúdia. Je to 2-ročný full time leadership program, ktorý spája zmysluplnú, platenú prácu s viditeľným dopadom a kariérnym rastom.

 

Kto má záujem nech ma kontaktuje osobne na moje číslo +421 902 190 855 alebo email rene.zmajkovic@teachforslovakia.sk

 

Deadline na podanie prihlášky je do 9. apríla, veľmi rád pomôžem s jej vyplnením a každého prevediem výberovým procesom tak, aby bol pripravený čo najkvalitnejšie.

Zaujímavá ponuka pre piatakov v odbore sociálna práca

<!!!!!!!!!!Pre študentov bakalárskeho štúdia!!!!!!!!

Dňa 19.3.2019 (utorok) o 12.30 hod sa uskutoční workshop na tému Prezentácia záverečných prác v miestnosti číslo S-14.

Účasť všetkých poslucháčov je povinná s pripravenou PowerPointovou prezentáciou bakalárskej práce.

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD

doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Študentské mobility Erasmus + štúdium a Erasmus + stáž

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020 (pre zimný aj letný semester).

 

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-uPrihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť.

 

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online. Prihláška tu.

KONTAKTY NA TÚTOROV

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

Mgr. Martin Valentíny, PhD. 
e-mail: valentiny(at)fedu.uniba.sk

Mgr. Estera Kövérová, PhD.
e-mail: koverova(at)fedu.uniba.sk

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.
e-mail: kopinec(at)fedu.uniba.sk

KONZULTAČNÉ HODINY TÚTOROV NÁJDETE ⇓ 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/zamestnanci/

 

PORADCA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH

e-mail: stanciak(at)fedu.uniba.sk konzultačné hodiny v ZS 2018/19 individuálne po dohode, prosím kontaktovať emailom

ROZVRH ZIMNÝ SEMESTER AR 2018/2018

Obrázkový manuál ako si v rozvrhu pozrieť konkrétne dátumy prezenčnej výučby nájdete TU!

Manuál na používanie AIS2 aplikácie nástenka predmetu – študenti nájdete TU!