Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhodnotenie esejistickej súťaže

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo vyhodnotenie esejistickej súťaže o Cenu Marka Frauwirtha, ktorú k Medzinárodnému dňu študentstva a Dňu boja za slobodu a demokraciu vypísala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto roku sa do esejistickej súťaže o Cenu Marka Frauwirtha zapojilo vyše päťdesiat študentov, pričom vyhodnotenie bolo následovné:

1. miesto Lucia Krivosudská

2. miesto Michaela Pelantová 

3. miesto Katarína Kubíková

Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcom ročníku. Výhercom srdečne gratulujeme!

 

 

Odborný seminár

Odborný seminár

 

V minulosti sa na katedre udialo

Pozvánka na konferenciu

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava vás pozýva na konferenciu Budúcnosť finančného vzdelávania - Posilnenie sociálneho začlenenia prostredníctvom cielených opatrení, ktorá sa bude konať 5.10.2023 od 9.30 v Starej jedálni v Bratislave. 

Na konferencii odprezentujeme program AFLATOUN - pre MŠ odporúčaný v Sprievodcovi školským rokom, ktorý bol organizáciou HundrED vyhlásený za jednu z najdôležitejších vzdelávacích inovácií na svete. Tento program vám predstavia kolegovia z MŠ v Spišskej Novej Vsi (program realizujú od roku 2015) a ZŠ s MŠ Jurské (program realizujú od roku 2017). Okrem slovenských príkladov sa budete môcť oboznámiť aj so zahraničnými príkladmi dobrej praxe. Pre účastníkov*čky budú pripravené zaujímavé workshopy (napr. prezentácia novej stolovej hry v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti).


Registrovať sa môžete do 30.9.2023 cez tento link (aj v prípade, že sa na konferenciu pripojíte cez ZOOM): https://forms.gle/2DCz5hsQ16ATKfHp7.

(V prípade online účasti vám žiaľ nevieme zabezpečiť dostatočne interaktívnu účasť predovšetkým na workshopoch - budeme preto veľmi radi, keď vás stretneme naživo.

Aktivita je súčasťou medzinárodného projektu realizovaného v spolupráci s organizáciami Škola dokorán - Wide Open School n.o. (SR), Aflatoun International (NL) a Pomoc deci (SRB).

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka

Ethical dilemmas in social work practice

Prednášajúca: Mgr. Jana Muránska, PhD.

Dňa: 01.06. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16:00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1685085712805?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Expertná prednáška - prof. Michael Krennerich

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Práva detí v školách v Európe – z pohľadu výborov OSN pre ľudské práva

Prednáška sa venuje problémom školského vzdelávania detí bez dokumentov a problémom detí s migračným pozadím.

Expertnú prednášku zabezpečuje prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.

Pozvaný prednášajúci: prof. Michael Krennerich

Dňa: 23.05. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16.00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1684224839704?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Michael Krennerich je profesorom politológie na Katedre ľudských práv a politiky ľudských práv na Univerzite Erlangen-Norimberg. Získal doktorát z politológie, filozofie a verejného práva na Univerzite v Heidelbergu a habilitoval sa na Univerzite Erlangen-Norimberg. Od roku 2007 je predsedom "Norimberského centra pre ľudské práva" a v rokoch 2016 až 2020 bol jedným z koordinátorov nemeckej siete mimovládnych organizácií pre ľudské práva "Forum Menschenrechte". Michael Krennerich je tiež spoluzakladateľom a šéfredaktorom akademického časopisu "Zeitschrift für Menschenrechte - Časopis pre ľudské práva", ktorý bol založený v roku 2007. Je autorom obsiahlej monografie „Soziale Menschenrechte. Zwischen Recht und Politik“ (Sociálne ľudské práva. Medzi  právom a politikou, 2012).Najnovšie knižné publikácie sú "Menschenrechtspolitik" (Politika ľudských práv, 2023) a "Slobodné a spravodlivé voľby? Normy, kuriozity a manipulácie" (2021), ako aj editovaný zborník "Freiheit der Menschenrechte" (Sloboda ľudských práv) (2023).

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Vybrané sociálno právne aspekty domáceho násilia v rodine

Selected socio-legal aspects of domestic violance in the family

Prednášajúca: JUDr. Danka Knápková, PhD.

Dňa: 18.05. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16:00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678868675741?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Podpora mladých ľudí v hľadaní bezpečnejších alternatív k experimentovaniu s drogami

Supporting young people to find safer alternatives to drug experimentatio

Prednášajúca: Mgr. Karina Andrášiková

Dňa: 11.05. 2023  

Čas konania: 08:00 – 11.45 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678866737877?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

„Dieťa v pásme autistického spektra s narušeným vývinom reči a intelektom (pôvodne Aspergerov syndróm) – príznaky, podpora rozvoja a práca s emóciami“

(Children on the autism spectrum with impaired speech and intellectual development (originally Asperger's syndrome) - symptoms, developmental support and working with emotions)

Prednášajúca: doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.

Dňa: 04.05. 2023  

Čas konania: 08:00 – 11.45 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678868052567?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

„Možnosti arteterapie pri životných krízach“  

Prednášajúca: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.  

Dňa: 27.04. 2023  

začiatok od 12:15 hod – 16:00 hod  

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1682424650615?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 a Katedra kresťanskej filozofie, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

pozývajú všetkých záujemcov na pracovný seminár 

 

K otázke heterodoxie súčasných katolíckych hnutí 

 

Program: 

Úvodné slovo. Mgr. Miroslav Tížik, PhD. (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 

Hnutie Nazaret. ThLic. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD. (Teologická fakulta Trnavskej university v Trnave)  

 

Vyrovnávanie sa s pojmom sexularizácieav kresťanskom myslení a katolíckej teológii. Doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. (Teologická fakulta Trnavskej university v Trnave) 

 

Seminár sa uskutoční 28. 4. 2023 v miestnosti Š 401, Šoltésovej 4, Bratislava v čase 8.30 až 11.00 v hybridnej forme, prostredníctvom MS Teams : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4a392900cc54f0097a41dd840d18ed7%40thread.tacv2/1682330930058?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%226006c28b-a2dc-46f6-998c-44fe57331e38%22%7d

 

Seminár je zorganizovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 011UK-4/2022: “Náboženstvo ako faktor integrácie a dezintegrácie v súčasných spoločnostiach.” 

ThLic. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD. (1964) sa venuje morálnej teológii a teologickej antropológii. V pedagogickej oblasti sa venuje aj spoločenským témam a ich reflexii vo svetle morálnej teológie (ekológia, sexuálna etika a pod.). Je autorom viacerých vedeckých monografií v daných oblastiach: Sloboda svedomia, v perspektíve litery zákona a Ducha, v magistériu Benedikta XVI. Bratislava, 2008; Špecifický prínos Dei Verbum pre súčasnú morálnu teológiu. Trnava, 2019; Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est. Trnava, 2018. 

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. (1980) sa vo svojej pedagogickej praxi a vedeckom výskume na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity venuje témam antickej filozofie  a filozofickej antropológii. Zaoberá sa problémom ľudskej prirodzenosti ako dejinno-filozofickým problémom, ktorý od antickej filozofie ústi do etických tém ľudských práv a genderovej problematiky.  

Pozvánka na prednášku

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 a Katedra kresťanskej filozofie, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

pozývajú všetkých záujemcov na pracovný seminár

 

Neinštitucionalizované podoby nekresťanských foriem náboženského života v súčasnosti na Slovensku

 

Program:

Úvodné slovo. Mgr. Miroslav Tížik, PhD. (Pedagogická fakulta UK v Bratislave)

Šamanizmus a čarodejníctvo - medzi individuálnym a kolektívnym. Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. (Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave)

 

Novopohanské skupiny a hnutia na Slovensku. Mgr. Michal Puchovský, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)

 

Seminár sa uskutoční 21. 4. 2023 v miestnosti Š 401, Šoltésovej 4, Bratislava v čase 8.30 až 10.30 v hybridnej forme, prostredníctvom MS Teams :   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4a392900cc54f0097a41dd840d18ed7%40thread.tacv2/1681474086077?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%226006c28b-a2dc-46f6-998c-44fe57331e38%22%7d

 

Seminár je zorganizovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 011UK-4/2022: Náboženstvo ako faktor integrácie a dezintegrácie v súčasných spoločnostiach.

 

Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., je sociálna antropologička a zároveň vedúca Katedry etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa antropológii náboženstva a medicínskej antropológii. Zaujíma sa o otázky ľudského myslenia, najmä pamäti a emócií. Uskutočnila etnografické výskumy ľudových predstáv o čarodejníctve, neošamanských praktikách a kolektívnej pamäti. V rámci Fullbrightovho štipendia strávila v roku 2018 dlhodobý akademický pobyt na The Evergreen State College, WA (USA)  Rozhovor s Táňou Bužekovou: https://magazin.nadvorie.com/rozhovory/buzekova

 

Mgr. Michal Puchovský, PhD. je religionista. Doktorské štúdium ukončil v roku 2023 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne externe spolupracuje s Katedrou filozofie a religionistiky v Pardubiciach. Vo svojom akademickom výskume sa venuje primárne štúdiu moderného pohanstva. Špecializuje sa na bádanie v oblasti vzťahov medzi populárnou hudbou a náboženstvom. V širšej perspektíve sa venuje štúdiu miesta náboženstva v modernej slovenskej a českej spoločnosti. Pravidelne publikuje vedecko-popularizačné články pre časopisy Dingir a Kapitál.

Pozvánka na prednášku

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

„Jednotlivci zo zdravotným znevýhodnením v kontexte uplatňovania efektívnych stratégií a špecifických prístupov.“  

Prednášajúca: doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.  

Dňa: 13.04. 2023  

začiatok od 12:15 hod – 16:00 hod  

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678867397774?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu: 

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.  

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.  

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike. 

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na: 

„Dieťa s ťažkosťami v senzorickom spracovaní vnemov – prístupy a stratégie“ 

Prednášajúca: doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. 

Dňa: 30.03. 2023 

začiatok od 08:00 hod – 11:45 hod 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1680074997309?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

 

prostredníctvom platformy MS Teams 

Prednáška

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu: 

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.  

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.  

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike. 

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na: 

„Dieťa s rizikovým vývinom – príznaky, diagnostika, možnosti podpory rozvoja“ 

Prednášajúca:  Mgr. Jana Muránska, PhD. 

Dňa: 23.03. 2023 

začiatok od 12:15 hod – 16:00 hod 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

  

prostredníctvom platformy MS Teams 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678865966526?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška - tréningová aktivita

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu: 

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.  

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.  

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike. 

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na: 

„Dieťa s intelektovým nadaním v skupine - správanie, sociálne vzťahy, pridružené diagnózy, možnosť podpory v škole a rodine“ 

Prednášajúca: doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.

Termín konania: 16.03.2023 

začiatok od 8:00 hod – 11:45 hod 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

prostredníctvom platformy MS Teams 


Link 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678875575875?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d 

Prednáška

Prednášajúci: prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. 

Čas konania: 08.03.2023 oo 11.00 hod do 13.00 hod v miestnosti číslo Š-5 na Šoltésovej ulici do naplnenia kapacity miestnosti + pripojenie cez MS Teams 

Prednáška na tému: 

 1. Sociálna politika v migračnej dobe – civilizačný, kultúrny a politický konflikt 
 • základný postoj Európy k migrácii;  
 • ekonomické potreby štátov EÚ;  
 • prečo chýba migračný program;  
 • sociálna politika pre občanov + pre obyvateľov 
 • civilizačný stret;  
 • kultúrny stret;  
 • koniec Európy?;  
 • politické pokračovanie;  
 • príklady zo sveta: Kuvajt, Izrael, Libanon, USA, Veľká Británia;  

Link na pripojenie:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678106370099?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Prednáška

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na expertnú prednášku/tréning a diskusiu s pani doc. JUDr. Katarínou Šmigovou, PhD., LL.M na tému "Práva utečeneckých a presídlených detí v synergii medzinárodného a vnútroštátneho práva", ktorá sa uskutoční na Katedre sociálnej práce PdF UK, dňa 28.02.2023 od 08:00 do 11:45, miestnosť č. 5. 

 1. Expertnej prednášky sa môžete zúčastniť osobne a to v priestoroch Katedry sociálnej práce na Šoltésovej 4
 1. Expertnej prednášky sa môžete zúčastniť online cez priložený link (MS Teams)

Dear Sir/Madam,

We would like to invite you to an expert’s lecture/training and discussion, titled: The Rights of Refugee and Displaced Children: The Synergy of the National and International Law, that will be delivered by doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LLM. The lecture/training will take place on 28th February 2023, from 08:00 to 11:45 am, in room 5, at the department of Social Work, Comenius University in Bratislava. 

Participants may attend the lecture/training:

i) in-person at the department of social work, along the Šoltésova street 4, or 

ii) Virtually through a video link on the Ms Teams platform 

 

MS Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/<wbr />meetup-join/19%3aXd-<wbr />xzeXVBnEtKRITTtYMWAIJBpuqdflFl<wbr />VnmNGDRhDg1%40thread.tacv2/<wbr />1677150694387?context=%7b%<wbr />22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-<wbr />4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%<wbr />22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-<wbr />4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d

Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meeting ID: 395 260 016 548
Passcode: AuXTgW

Prijatie delegácie z Bosny a Hercegoviny

Prijatie delegácie z Bosny a Hercegoviny

Pozvánka

V dňoch 29.11. a 30.11.2022 sa uskutočnia odborné prednášky prostredníctvom platformy MS Teams. Témy sú zameraná na sociálnu prácu v oblasti bezdomovectva a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Aktuálne trendy v oblasti sociálnej práce s osobami bez domova (29.11.2022, 13:00 – 14:30)

Odbornú prednášku zabezpečia pracovníci neziskovej organizácie Depaul Slovensko počas, ktorej predstavia samotnú organizáciu a jej zameranie. Bližšie špecifikujú výkon sociálnej práce s osobami bez domova, ako aj aktuálne trendy v danej oblasti.

Link na pripojenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awwoHxISdZb87Qb_KdYKW_gmELp2D55KQxjrzl6F7DmM1%40thread.tacv2/1669208764384?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a352155d-79a7-4b0a-98bb-f030ec5e51ff%22%7d

 

Výkon funkcie kolízneho opatrovníka (30.11.2022, 12:30 – 14:00)

Odbornú prednášku zabezpečí PhDr. Jozef Zeleňák, ktorý je na pozícii vedúceho Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V prednáške predstaví výkon funkcie kolízneho opatrovníka, ako aj ďalšie nástroje výkonu opatrení SPODaSK.

Prednáška

Srdečne Vás pozývame na prednášku dňa 25.04.2002 v čase od 13:00 do 14:30 hod 

Kórejské náboženstvá a Cirkev zjednotenia

 

 

Pozvánka na konferenciu

 Vážené dámy a vážení páni,

dovoľujem si Vám oznámiť, že Katedra sociálnej práce spoluorganizuje v Krakove konferenciu na Katedre resocializačnej pedagogiky a penitenciaristiky na Inštitúte školskej  špeciálnej pedagogiky a vzdelávania učiteľov Pedagogickej univerzity Komisie národného vzdelávania v Krakove. Konferencia nadväzuje na konferenciu z roku 2021 v oblasti Forenznej sociálnej práce.  

Srdečne Vás pozývame na online konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka 

Invitation

Program konferencie

Link na pripojenie:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_w3JqQapdPgN1vowpJLDUgIIGXgH4zAE6kSCx2M4HUY1%40thread.tacv2/1648132425334?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2283a28e09-339c-4f4b-8953-df1109d5acad%22%7d

 

 

 

 

Prednášky

V pondelok 15.11.2021 bola v rámci predmetu Forenzná psychológia online prednáška s Prof. PhDr. Antonom Heretikom, Csc, ktorý je známym slovenským odborníkom v oblasti súdneho znalectva v klinickej a forenznej psychológie. Prednáška bola zameraná na tému forenznej agresológie. Profesor Heretik publikoval desiatky vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality. Okrem iných významných monografií napísal aj prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie, ktorá sa v roku 2019 dočkala už svojho štvrtého rozširujúceho vydania. Pán profesor na prednáške priniesol okrem pútavého teoretického rámca aj kazuistiky zo svojej súdnoznaleckej praxe. Na záver prednášky mali študenti priestor aj pre otázky.


Následne v utorok 16.11.2021 a 30.11.2021 prebehli v rámci predmetu Súdnej psychiatrie, zvyšné dve online prednášky s MUDr. Zuzanou Repkovou, psychiatričkou, odborníčkou v oblasti súdneho znalectva a primárkou mužského oddelenia psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela v Pezinku. 16.11.  bola prednáška zameraná na trestnú činnosť pri afektívnych poruchách. 30.11. boli na prednáške hneď dve témy a to mentálna retardácia a druhá téma bola o sexuálnych poruchách, konkrétne parafíliách. Pani primárka rozprávala znovu okrem teoretického rámca k uvedeným tematikám aj množstvo kazuistík o pacientoch, prevažne z oddelenia AG. To je jedno zo štyroch staníc mužského oddelenia najväčšej a najznámejšej psychiatrickej nemocnice na Slovensku. Ide o zatvorené oddelenie so zvláštnym režimom pre liečbu najťažších stavov s vysokou mierou ohrozovania seba alebo svojho okolia. Táto akútna starostlivosť so zvýšeným dohľadom býva využívaná na prechodnú dobu aj pre pacientov iných oddelení. Na záver pani primárka nechala priestor aj na otázky študentov, ktoré následne zodpovedala.


Všetky tri prednášky boli na vysokej odbornej úrovni a zúčastnili sa jej všetci študenti bakalárskych a magisterských ročníkov Sociálnej práce. Prednášky organizoval PhDr. Ivan Pavlovič, PhD., klinický psychológ a psychoterapeut, ktorý prednáša mimo iné aj predmety Súdna psychiatria a Forenzná psychológia na Katedre Sociálnej práce PDF UK. Tento typ kontaktu s odborníkmi z praxe je veľmi dôležitý pre hlbšie porozumenie danej problematiky.

Prednáška s psychiatričkou MUDr. Zuzanou Repkovou

V utorok 26.10.2021 prebehla v rámci predmetu Súdnej psychiatrie, prvá z troch online prednášok s MUDr. Zuzanou Repkovou, psychiatričkou, odborníčkou v oblasti súdneho znalectva a primárkou mužského oddelenia psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela v Pezinku. Prednášky organizuje PhDr. Ivan Pavlovič, PhD., klinický psychológ a psychoterapeut, ktorý prednáša mimo iné aj predmet Súdnej psychiatrie na Katedre Sociálnej práce PDF UK. Prednáška bola zameraná na psychotické poruchy a pani primárka rozprávala okrem teoretického rámca k uvedenej tematike aj množstvo kazuistík o pacientoch, prevažne z  oddelenia AG. AG je jedno zo štyroch staníc mužského oddelenia najväčšej a najznámejšej psychiatrickej nemocnice na Slovensku. Ide o zatvorené oddelenie so zvláštnym režimom pre liečbu najťažších stavov s vysokou mierou ohrozovania seba alebo svojho okolia. Táto akútna starostlivosť so zvýšeným dohľadom býva využívaná na prechodnú dobu aj pre pacientov iných oddelení. Prednáška bola na vysokej odbornej úrovni a zúčastnili sa jej všetci študenti bakalárských a magisterských ročníkov Sociálnej práce. Na záver pani primárka nechala priestor aj na otázky študentov, ktoré následne zodpovedala. Tento typ kontaktu s odborníkmi z praxe je veľmi dôležitý pre hlbšie porozumenie danej problematiky.Medzinárodná vedecko-odborná konferencia zameraná na forenznú sociálnu prácu / International Scientific conference on forensic social work

KONFERENCIA A WORKSHOP

 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu v rámci projektu KEGA na tému:  APLIKOVANÝ VÝSKUM ORIENTOVANÝ NA VÁKUUM MEDZI ZDRAVOTNOU A SOCIÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU O PACIENTA PO PREPUSTENÍ ZO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA, ktorá sa uskutoční v dňa 18.10.2019.

Program konferencie

Workshop