Aktuality

Konzultačné hodiny Mgr. Estery Kȍvérovej, PhD. sú od 12.2. do 16.2. 2018 zrušené z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty.

 

 

AKTUÁLNA OTVORENÁ VÝZVA

pre záujemcov o dobrovoľníctvo v UGANDE, pričom vycestovať bude možné v júli 2018. Ponuka je určená pre záujemcov vo veku 22-35 rokov, so skúsenosťou zo zahraničia, angličtinou na úrovni min. B1. Uzávierka na prihlasovanie bude 15. februára 2018.
Detaily dobrovoľníckej ponuky/čo je hradene, aktivity dobrovoľníka ai./:

http://charita.sk/stranky/dobrovolnictvo-na-projekte-v-afrike

 

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE A VÝBEROVÉ KONANIA NA ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ERASMUS+  NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Prihlasovanie na študentskú mobilitu Erasmus+ ŠTÚDIUM je možné iba on-line. Termín na prihlásenie sa do on-line systému je do 31.1.2018.

Na Erasmus+ STÁŽ a absolventskú stáž sa podávajú prihlášky v "papierovej podobe" a spolu s prílohami sa odovzdávajú na sekretariát KSP.

Termín na odovzdanie prihlášok na stáž a absolventskú stáž: 02. 03. 2018 na sekretariát KSP

Termín výberového konania na všetky druhy mobility: 06. 03. 2018 o 13:30 hod. na KSP

Výzva je zverejnená aj na webe Pedagogickej fakulty UK:

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/akademicky-rok-20182019/

 

 

Jana Pružinská

Konzultačné hodiny v utorok 23.1.2018 sa posúvajú na 11:00 - 13:00.


 

ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY

DEJINY A ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE I.

pôvodný termín skúšky 22.1.2018 o 8:00 hod.

sa presúva na 23. 1. 2018 o 8:00 hod.

 

 

Zmena konzultačných hodín počas skúškového obdobia:

 

JUDr. Marta Kečkešová, PhD.

Pondelok: 13:00 – 15:00 hod.

 

Mgr. Estera Kȍvérová, PhD.

Pondelok: 11:00 – 12:00 hod.

Utorok: 14:00 – 15:00 hod.

Streda: 13:00 – 14:00 hod. (tútorske)

 

 

Jana Pružinská

V utorok, 16.1.2018 sa neuskutočnia konzultačné hodiny.

Ďakujem.


 

Bakalárske a diplomové práce 2018/2019

 

<output>Bakalarske_a_diplomove_prace</output>