Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav špeciálnopedagogických štúdií a inkluzívneho vzdelávania

Ústav špeciálnopedagogických štúdií a inkluzívneho vzdelávania je unikátnym pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov a vysokoškolské štúdium v nových – aktuálne akreditovaných študijných programoch v odbore špeciálna pedagogika. Do septembra 2009 to boli nasledujúce Bc. a Mgr. študijné programy - pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tieto študijné programy v bakalárskom stupni dobiehajú, v magisterskom stupni sa od septembra 2009 transformovali na študijné špecializácie v rámci študijného programu špeciálna pedagogika. Ústav zároveň poskytuje servisné služby vo výučbe pre tie študijné odbory, ktoré  majú v obsahu vzdelávania disciplínu špeciálna pedagogika. Katedra (teraz ústav) bola pracovnou skupinou Akreditačnej komisie opakovane posúdená ako pracovisko, ktoré je v danej problematike (špeciálna pedagogika) vo vedecko-výskumnej činnosti na prvom mieste na Slovensku. Členovia ústavu sú skúsení vysokoškolskí učitelia, autori mnohých odborných publikácií, vysokoškolských a stredoškolských učebníc ako aj učebníc pre špeciálne školy, riešitelia vedecko-výskumných úloh a projektov.