Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis na doktorandské štúdium

Zápis na doktorandské štúdium sa uskutoční dňa 7. septembra 2023, presne termíny sú uvedené v sekcií "informácie k zápisu".

Informácie k zápisu

Zápisný list

Potvrdenie denné štúdium

Potvrdenie externé štúdium

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o nadštandardnú dĺžku štúdia

Vážení študenti k termínu zápisu je potrebné, aby ste boli oboznámení s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP, OPP a CO na PdF UK:

Vstupné školenie študentov BOZP, OPP a CO

Všetci študenti na zápise podpisom potvrdia, že boli oboznámení s dokumentmi BOZP, OPP a CO.