Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce

V zmysle čl. 40 ods. 1 VP č. 1/2013 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty a jeho dodatkov, sa žiadosť o obhajobu dizertačnej práce podáva najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia t.z. do 30.04.2020.

 

Neodovzdanie dizertačnej práce v stanovenom termíne