Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyučovanie doktorandov

Doktorandské štúdium na PdF UK (v dennej a externej forme) v zimnom semestri 2021/2022 sa bude realizovať online.

Individuálne konzultácie so školiteľom môžu prebiehať prezenčne.

V prípade zhoršenia situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, bude výučba realizovaná podľa platných nariadení v zmysle Covid automatu

 

CELOFAKULTNE KURZY_PREDMETY

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

SOCIÁLNA PRÁCA

DIDAKTIKA CUDZÍCH JAZYKOV A LITERATÚR

DIDAKTIKA UMELECKO-VÝCHOVNÝCH PREDMETOV