Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanecká rada

Členovia zamestnaneckej rady:

Mgr. Eva Faithová, PhD.

Ing. Roman Joštiak

JUDr. Marta Kečkešová, PhD.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Zuzana Myslovičová