Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu PdF UK

Predseda:

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Členovia:

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Ing. Et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Michaela Guľášová

Iveta Mrázová

Eva Frtúsová

Tajomníčka:

Mgr. Janka Grécová