Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu PdF UK

Predseda:

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Členovia:

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Ing. Et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Mgr. Stanislava Slováková

Bc. Iveta Mrázová

Bc. Eva Frtúsová

Tajomníčka:

Mgr. Janka Grécová