Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Vedúci katedry:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Vedecká a metodická garantka ústavu:prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Zástupkyňa vedúceho katedry:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrový koordinátor AiS2:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrový rozvrhár:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrová koordinátorka externého štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka rozširujúceho štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka praxe:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedroví koordinátori ERASMUS+:PaedDr. Peter Gergel, PhD. (hlavný koordinátor)
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedrový koordinátor ŠVOUČ:

Mgr. Roman Mikuláš, PhD. 

Zahraničný lektor:

Mag. Dr. Franz Schörkhuber

Študijná poradkyňa pre externé štúdium:

Študijný poradca pre denné štúdium:

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Webmaster katedry:Mgr. Pavol Kupka