Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát Katedry nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky

Medovičová Zuzana

Šoltésovej 4, miestnosť Š-345

medovicova@fedu.uniba.sk

Poštová adresa:
Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

Umiestnenie katedry:
Šoltésovej 4
3. poschodie
miestnosti č. 309, 310, 311, 312 a 345 (sekretariát)